Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.11.2019
Naslov: Prijava kršitve 17. člena Uredbe
Številka: 0712-1/2019/2291
Vsebina: Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da po pregledu naše spletne strani na njej žal niste našli obrazca oz. vloge za prijavo kršitve enega od členov Uredbe, v spodnjem primeru po vašem mnenju člena 17. Navajate, da namreč ne morete izbrisati določenega spletnega računa, brez, da bi jim posredovali sliko svojega osebnega dokumenta, ki pa ga za prijavo niste potrebovali. Prosite za usmeritev na primeren obrazec za prijavo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za prijavo kršitve 17. člena Uredbe lahko uporabite naš splošni obrazec za prijavo kršitve osebnih podatkov, ki ga lahko pridobite na spodnji povezavi:

 https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Prijava_krsitve_varstva_osebnih_podatkov__Obrazec_ZIN_PRIJAVA__02.doc

 

IP navaja še, da je nadaljnja obravnava odvisna od tega iz kje izhaja upravljavec osebnih podatkov, saj je IP pristojen zgolj nad upravljavci znotraj EU. Nad upravljavci, ki izhajajo iz prostora ZDA pa IP nima pristojnosti.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik