Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Snemanje proizvodnje v podjetju
Številka: 0712-1/2019/2221
Vsebina: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis v katerem navajate, da bi radi v podjetju zaradi kraj in drugih nevšečnosti vzpostavili videonadzor proizvodnje, kjer bi videonadzor zajemal celotno proizvodnjo (tudi stroje in delavce).

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Na začetku bi radi poudarili, da IP izven inšpekcijskega postopka ne more odločati o zakonitosti vašega videonadzora.

 

Po določbi 1. odstavka 77. člena ZVOP-1 je možno opravljanje videonadzora znotraj delovnih prostorov le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno zaradi varnosti ljudi ali premoženja, ali pa, če je treba varovati tajne podatke stopenj tajnosti tajno ali strogo tajno ter poslovno skrivnost, teh namenov pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Navedeni standard “nujno potrebno” se torej razlikuje od standarda “potrebno” v 1. odstavku 75. člena ter v 2. odstavku 76. člena tega zakona.

 

Posledično mora izvajalec videonadzora v vsakem primeru izrecno ugotoviti, ali obstaja milejši ukrep, ki bi omogočal, da zaposleni ne bi bili podvrženi snemanju, torej, ali je uvedba videonadzora zares sorazmerna v ožjem smislu. Izvajalec pa se mora še pred uvedbo posvetovati z reprezentativnim sindikatom o nujnosti uvedbe takšnega videonadzora, če tak sindikat pri njem obstaja. V vsakem primeru pa mora delavce še pred začetkom izvajanja videonadzora pisno obvestiti o tem, da bo začel izvajati videonadzor.

 

Za več informacij priporočamo, da si preberete naše Smernice o videonadzoru.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec