Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.10.2019
Naslov: Napotitev na prijavo
Številka: 0712-1/2019/2270
Vsebina: Inšpekcijski postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste po pošti prejeli izvid okulistične ambulante o opravljenem očesnem pregledu. Dodajate, da tega dne na tem pregledu niste bili, niti niste še nikoli bili v tej ambulanti in tam nimate odprtega kartona. V skladu z navedenim vas zanima kako je torej možno, da ste dobili izvid, na katerem so vsi vaši podatki (ime in priimek, naslov, rojstni datum itd.), kako so do teh podatkov prišli ter ali gre v konkretnem primeru za zlorabo vaših osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Konkretno presojo zakonitosti obdelave osebnih podatkov lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku. Prijavo lahko podate preko obrazca, ki je dostopen na naši spletni strani:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave

 

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik