Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Obdelava osebnih podatkov v vrtcih in šolah
Številka: 0712-1/2019/2196
Vsebina: Šolstvo, Vrtec
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas kako Splošna uredba o varstvu podatkov spreminja pogoje za javne šole in vrtce, ki obdelujejo osebne podatke. Pojasnjujete, da je v vašem kraju v vrtcu in šolah zaradi te uredbe nastala strašna zmešnjava in preplah pred kaznijo in zato sprašujete ali je s to uredbo res prepovedano v garderobah vrtcev poleg slikovnega znaka, ki ga ima vsak otrok napisati tudi njegovo ime, da se starši lažje znajdejo? Zanima vas tudi, ali je v šolah in vrtcih prepovedano izobesiti sezname učencev v razredih z imenom in priimkom ali v e-asistenstu ali na oglasni deski?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov (ali ang. GDPR), bistveno ne spreminja ureditve glede varstva osebnih podatkov, kot je že prej veljala za javni sektor (kamor sodijo tudi javne šole in vrtci) po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in področni zakonodaji; Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, itd.

 

Glede konkretnih vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v vrtcih in šolah vas napotujemo na naši spletni strani objavljena mnenja v zvezi s tem (npr. mnenje Seznam otrok v vrtcu, št. 0712-1/2019/1963, z dne 29.08.2019). Več mnenj na to temo je dostopnih v našem brskalniku po mnenjih po Splošni uredbi o varstvu podatkov.  

 

Upamo, da smo vam s svojim pojasnilom uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

                            

                                                                                                     

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo