Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.10.2019
Naslov: Seznanitev z dokumenti stečajnega upravitelja, dodatno
Številka: 0712-1/2019/2396
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je v zvezi z vašim zaprosilom za mnenje prejel dodatno vprašanje. Od IP želite pridobiti uradno informacijo, ali ste upravičeni do dostopa do vaših osebnih podatkov pri stečajnem upravitelju glede vpogleda v vašo osebno dokumentacijo in pa do vpogleda v vaš fiduciarni račun. Pojasnjujete, da vam sodišče kljub večkratnim zahtevam ni podalo odgovora, ali je ta podatek tajen in ali imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov pri stečajnem upravitelju.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ponovno poudarjamo, da vam dokončnega odgovora na vprašanje oziroma uradne informacije, ali ste v konkretnem primeru upravičeni do dostopa do zahtevanih osebnih podatkov, s katerimi razpolaga stečajni upravitelj, ne moremo podati, saj IP nastopa kot pritožbeni organ ter ker ne pozna vseh dejstev in okoliščin vašega primera.

 

Ob tem pojasnjujemo, da sodišče ni upravljavec osebnih podatkov stečajnega upravitelja. Glede na to  vam svetujemo, da stečajnemu upravitelju, ki ga je imenovalo sodišče v vaši zadevi, priporočeno pošljete svojo zahtevo za seznanitev z vašimi osebnimi podatki, ki jih želite prejeti. Če nanjo ne boste prejeli pisnega odgovora v roku enega meseca ali če bo vaša zahteva zavrnjena, lahko zoper molk oziroma zavrnitev upravljavca pri IP vložite pritožbo. Pritožbo lahko podate s pomočjo posebnega obrazca »P-SLOP«, ki je objavljen na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/ ter https://tiodlocas.si/.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov