Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Dostop do podatkov o porabi in razdelitvi stroškov toplote
Številka: 0712-1/2019/1986
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da za ugotovitev pravilnosti odmere stroškov ogrevanja v poslovnem objektu, potrebujete podatke o porabi in razdelitvi stroškov. Poudarjate, da gre v celoti za poslovni objekt, ki je lociran v poslovni coni in da ste vsi plačniki pravne osebe. Prosite tudi za posredovanje že oblikovanega mnenja IP o podobni problematiki za večstanovanjski objekt.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da se pravila na področju varstva osebnih podatkov uporabljajo le za podatke, ki so v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Podatki o pravnih osebah ali poslovnih subjektih torej niso osebni podatki. Če se podatki o porabi in razdelitvi stroškov, ki jih navajate v svojem dopisu ne nanašajo na določene fizične osebe – posameznike, potem se pravila varstva osebnih podatkov ne uporabljajo.

 

IP dodaja, da je na vprašanje podobno vašemu v zvezi z večstanovanjskimi stavbami odgovoril v mnenju št. 0712-1/2019/502, z dne 06.03.2019 (Preglednica s stroški po stanovanjskih enotah), ki je objavljeno na spletni strani IP.

 

Lep pozdrav,

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.    

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo