Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Neposredno trženje zaposlenim
Številka: 0712-1/2019/2131
Vsebina: Delovna razmerja, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da v okviru svoje dejavnosti zavarovalnega zastopanja izvajate tudi neposredno trženje na različne načine, pri čemer vas zlasti zanimajo pogoji za zakonito in skladno neposredno trženje zaposlenim prek delodajalca. Zanima vas ali lahko delodajalec svoje delavce obvešča o zavarovalnih produktih na način, da jim on pošlje obvestilo o ponudbi, ki jo delodajalcu kot prvemu predstavi zunanji ponudnik zavarovalne storitve (v imenu agencije, zavarovalnice ali druge pravne ali fizične osebe). Na kakšen način lahko delodajalec opravi tovrstno obveščanje delavcev brez, da krši morebitno prepoved posega v pravice delavcev na področju varstva osebnih podatkov?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je v zvezi z vprašanji neposrednega trženja izdal več mnenj, ki so dostopna na spletni strani IP (iskalnih po mnenjih; kategorija: neposredno trženje, nagradne igre).

 

Glede vašega vprašanja, kako bi bilo mogoče skladno s pravili varstva osebnih podatkov vaše produkte ponujati zaposlenim prek delodajalca, IP pojasnjuje, da je namen pravnih podlag, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov v delovnih razmerjih (zlasti 48. člen ZDR-1) vezan zlasti na namen izvajanja delovnega razmerja. Od konkretnih okoliščin in notranje organizacije pri vsakem delodajalcu pa je odvisno, na kakšne načine in o katerih informacijah delodajalci lahko obveščajo svoje zaposlene. Glede na navedeno IP v okviru mnenja na splošno ne more presojati, katera bi bila lahko ustrezna pravna podlaga za posredovanje informacije o ponudbi zavarovalnega zastopnika zaposlenim v podjetju.

 

IP ob navedenem dodaja, da v kolikor gre za obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja potem je treba spoštovati posebna pravila, ki veljajo na tem področju. V zvezi s tem predlagamo, da se seznanite z infografiko neposredno trženje fizičnim osebam, ki jo je IP izdelal za enostavnejši prikaz pravil na področju neposrednega trženja. Za dodatna vprašanja vam je IP na voljo tudi na brezplačni telefonski podpori za majhna in srednja podjetja: PON – PET 8:30 - 12:30, 080 29 00 (brezplačna številka).

 

Lep pozdrav,

           

                                                                                                         

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                       

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo