Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Trženje podjetjem
Številka: 0712-1/2019/2195
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas ali lahko podjetja uporabijo javno dostopne podatke podjetij pridobljene preko bizi.si, Ajpes ipd. za pošiljanje reklamnih e-sporočil? Pri tem imate v mislih podatek o elektornskem naslovu v obliki info@... in ime ter priimek lastnika podjetja?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je na vprašanje podobno vašemu že odgovoril v mnenju Poslovna komunikacija B2B, št. 0712-1/2019/775 z dne 05.04.2019, ki je dostopno na spletni strani IP (iskalnik po mnenjih).

 

Lep pozdrav,

           

                                                                                                                     

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo