Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Seznam pisnih obvestil o povezavi zbirk osebnih podatkov

+ -

Št. odločbe

Datum

Upravljalec 1

Upravljalec 2

Evidence, ki se povezujejo

0602-6/2020 10.6.2020 Finančna uprava RS AJPES Register nastanitvenih obratov in knjige gostov; Evidenca bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma
0602-4/2020 12.3.2020 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Evidenca za sektor mleka; Evidenca kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti ter priznanih naravnih mineralnih vod; Evidenca zavezancev plačila prispevka za promocijo

0602-5/2010 20.12.2010 Slovensko zavarovalno združenje Ministrstvo za notranje zadeve

Register avtomobilskih zavarovanj, Evidenca registriranih vozil

0602-3/2011 1.2.2011

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za notranje zadeve

Evidenca razgrajenih izrabljenih vozil, 
Evidenca registriranih vozil