Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Seznam izdanih odločb o povezljivosti zbirk osebnih podatkov

+ -

Št.

Datum

Upravljalec 1

Upravljalec 2

Evidence, ki se povezujejo

0602-4/2019/14

29. 9. 2019 Študentska organizacija Slovenije Tur servis, d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-15/2019/10

28. 9. 2020

Študentska organizacija Slovenije Eurosplet, d.o.o. Evidenca študentskega dela;  Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-10/2020/10 28. 9. 2020 Ministrstvo za finance RS, Urad za preprečevanje pranja denarja

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve;
Finančna uprava RS;
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Geodetska uprava RS

 

Evidenca podatkov o osebah in transakcijah iz 68. in 69. člena ZPPDFT-1; Evidenca o prejetih pobudah iz 99. in 100. člena ZPPDFT-1; Evidenca obvestil in informacij iz 101. in 102. člena ZPPDFT-1; Evidenco mednarodnih zaprosil iz 105. in 106. člena ZPPDFT- 1; Poslovni register Slovenije;  Evidenca o davkih, Evidenca finančnega nadzora;  Evidenca finančnih preiskav;  Evidenca vrednotenja
0602-3/2020/7 1.9.2020 Finančna uprava RS Ministrstvo za okolje in prostor RS; Geodetska uprava RS Evidenca o odmeri davka na dediščine in darila; Evidenca o odmeri davka na promet nepremičnin; Evidenca o odmeri dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem;  Evidenca vrednotenja nepremičnin
0602-7/2020 20.7.2020 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ministrstvo RS za notranje zadeve;
Finančna uprava RS;
Ministrstvo RS za infrastrukturo

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin; Centralni register prebivalstva; Davčni register; Evidenca registriranih vozil
0602-5/2020 7.7.2020 Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Finančna uprava RS Evidenca o zavarovancih – članih Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja; Evidenca o obračunanih in plačanih prispevkih za poklicno zavarovanje;  Evidenca o davkih
0602-6/2019 23. 6. 2020 Študentska organizacija Slovenije Tevis, d.o.o. Evidenca študentskega dela;  Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-10/2019 22. 6. 2020 Študentska organizacija Slovenije Posavc, d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-17/2019 22. 6. 2020 Študentska organizacija Slovenije Atama, d.o.o. Evidenca študentskega dela;  Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-2/2020 15. 6. 2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS Študentski d.o.o. Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva RS, Evidenca študentov in diplomantov; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja; Evidenca o dijakih in študentih, članih študentskega servisa

0602-1/2020

8. 6. 2020 Ministrstvo za infrastrukturo RS Ministrstvo RS za notranje zadeve Evidenca voznikov, ki so usposobljeni za vožnjo motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu; Centralni register prebivalstva; Evidenca potnih listin; Evidenca osebnih izkaznic
0602-24/2019

17.12.2019

Zavod RS za zaposlovanje Finančna uprava Republike Slovenije Evidenca brezposelnih oseb; Davčni register
0602-20/2019 10.12.2019 Študentska organizacija Slovenije Agado, d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-21/2019 10.12.2019 Študentska organizacija Slovenije Adecco H.R., d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-18/2019 9.12.2019 Študentska organizacija Slovenije Alt Lakoše, d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-14/2019 9.12.2019 Študentska organizacija Slovenije Agencija M servis, Kadrovske storitve, d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-12/2019 26.11.2019 Študentska organizacija Slovenije MS Servis posredovanje, d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-14/2019 26.11.2019 Študentska organizacija Slovenije Mladinski servis, Pomurski študentski servis, d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-13/2019 26.11.2019 Študentska organizacija Slovenije Kadring-kadrovsko in poslovno svetovanje, d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-9/2019 19.11.2019 Študentska organizacija Slovenije ŠS storitveno podjetje, d.o.o. Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-16/2019 19.11.2019 Študentska organizacija Slovenije Cifra, finančne in računovodske svetovalne storitve, d.o.o. Evidenca študentskega dela (EŠD); Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo
0602-5/2019

24.10.2019

Študentska organizacija Slovenije Zamorc, podjetje za opravljanje in posredovanje storitev, Škofja Loka, d.o.o.

Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo

0602-8/2019 23.10.2019 Študentska organizacija Slovenije Študentski servis, posredovanje delovne sile, trgovina, gostinstvo, gradbeništvo, nepremičnine in storitve, d.o.o.

Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo

0602-7/2019 22.10.2019 Študentska organizacija Slovenije Študentski, posredovanje dela in ostale poslovne storitve, d.o.o.

Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo

0602-23/2019 11.10.2019 Ministrstvo za pravosodje Ministrstvo RS za notranje zadeve

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc; Centralni register prebivalstva

0602-3/2019 18.9.2019 Študentska organizacija Slovenije Zavod ŠOUM

Evidenca študentskega dela; Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo

0602-22/2019 4.9.2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport

Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja; Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna; Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole; Evidenca študentov in diplomantov v zbirki podatkov evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v RS; Evidenca vpisanih v dijaške domove

0602-2/2019 24.5.2019 Finančna uprava RS Ministrstvo za infrastrukturo

Evidenca o davkih; Evidenca o vodenju finančnega nadzora; Evidenca o hrambi blaga; Evidenca o davčni izvršbi; Evidenca trošarin; Evidenca motornih vozil; Evidenca registriranih vozil

0602-14/2018

23.5.2019

Finančna uprava RS Ministrstvo za okolje in prostor

EvidencA o odmeri dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem; Register nepremičnin

0602-13/2018 22.5.2019 Študentska organizacija Slovenije Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport

Evidenca študentskega dela; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja; Evidenčni in analitski informacijski sistemom visokega šolstva v RS

0602-11/2018

16.4.2019

Ministrstvo za javno upravo RS Ministrstvo RS za notranje zadeve

Elektronske evidence dokumentarnega gradiva organov; Centralni register prebivalstva

0602-9/2018 4.2.2019 KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Ministrstvo RS za notranje zadeve

Centralni register nematerializiranih papirjev; Centralni register prebivalstva

0602-10/2018 28.1.2019 Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica Ministrstvo RS za notranje zadeve

Osnovna medicinska dokumentacija; Matični register; Centralni register prebivalstva

0602-12/2018 28.1.2019 Zavod RS za zaposlovanje Študentska organizacija Slovenije

Evidenca brezposelnih oseb; Evidenca iskalcev zaposlitve; Evidenca študentskega dela

0602-7/2018 28.11.2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS Agencija M servis, d.o.o.

Evidenca o dijakih in študentih; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja; Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva RS, Evidenco študentov in diplomantov

0602-8/2018 28.11.2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS Študentski servis, d.o.o.

Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva RS; Evidenca študentov in diplomantov; Evidenca o članih; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja

0602-6/2018 15.10.2018 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Ministrstvo RS za notranje zadeve

Evidenca o pravnih in stvarnih lastnostih nepremičnin; Centralni register prebivalstva

0602-5/2018

15.10.2018
 

Finančna uprava RS Ministrstvo za okolje in prostor

Evidenca o odmeri davka na promet nepremičnin; Register nepremičnin; Evidenca o odmeri davka na dediščine in darila

0602-3/2018 24.9.2018 Ministrstvo za obrambo RS Uprava RS za pomorstvo Vpisnik čolnov
0602-4/2018

20.9.2018

Študentska organizacija Slovenije Ministrstvo RS za notranje zadeve Evidenca študentskega dela;  Centralni register prebivalstva
0602-1/2018 17.9.2018 Študentska organizacija Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Evidenca upravičencev do subvencionirane študentske prehrane; Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja
0602-2/2018 6.8.2018 Zavod RS za zaposlovanje Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Evidenca brezposelnih oseb; Poslovni register Slovenije
0602-16/2017

7.2.2018

Ministrstvo za finance RS, Urad RS za preprečevanje pranja denarja Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo

Evidenca podatkov o osebah in transakcijah; Evidenca obvestil in informacij; Evidenca mednarodnih zaprosil; Evidenca o prejetih pobudah; Vpisnik čolnov

0602-14/2017 25.1.2018 Ministrstvo za infrastrukturo RS - Uprava RS za pomorstvo Ministrstvo za notranje zadeve RS;
Finančna uprava RS
Vpisnik morskih čolnov; Centralni register prebivalstva; Register davčnih zavezancev; Evidenca pooblastil pomorščakov, potrdil in overitev o priznanju, ki se izdajajo na podlagi mednarodnih konvencij
0602-13/2017 24.10.2017 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Ministrstvo za notranje zadeve RS;
Finančna uprava RS
Register dejanskih lastnikov; Centralni register prebivalstva: Davčni register
0602-11/2017 20.10.2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Mladinski servis, pomurski študentski servis, d.o.o;
ŠS, d.o.o.
Evidenčni in analitski sistem visokega šolstva RS - Evidenca študentov in diplomantov; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja; Clani_ms; Zbirka podatkov o študentih in dijakih
0602-10/2017 28. 8. 2017 Ministrstvo za infrastrukturo RS

Ministrstvo za notranje zadeve RS; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;

Evidenca subvencij prevoza; Centralni register prebivalstva; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja; Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji
0602-9/2017

9.8.2017

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. Ministrstvo za notranje zadeve RS Evidenca zavarovancev - članov; Centralni register prebivalstva
0602-7/2017 8.8.2017 Ministrstvo za okolje in prostor RS Ministrstvo za notranje zadeve RS Evidenca izvajanja dimnikarskih storitev; Centralni register prebivalstva
0602-8/2017 19.7.2017 Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS Ministrstvo za notranje zadeve RS Evidenca izdanih invalidskih kartic ugodnosti; Evidenca sofinanciranja tehničnih pripomočkov; Evidenca prilagoditve vozila; Evidenca pridobitve psa pomočnika; Centralni register prebivalstva
0602-6/2017 12.6.2017 Vrhovno sodišče RS Ministrstvo za notranje zadeve;
Finančna uprava RS
Informacijski sistem PUND;Centralni register prebivalstva;Davčni register
0602-5/2017 8.6.2017 Uprava RS za pomorstvo Ministrstvo za notranje zadeve;
Ministrstvo za infrastrukturo
Evidenca o listinah o usposobljenosti za upravljanje s čolni;Evidenca pooblastil, ki se ne izdajajo v skladu z mednarodnimi konvencijami;Centralni register prebivalstva;Evidenca vozniških dovoljenj
0602-3/2017 31.5.2017 Ministrstvo za infrastrukturo Ministrstvo za notranje zadeve Evidenca o vozniških dovoljenjih;Evidenca potnih listin;Evidenca osebnih izkaznic;Centralni register prebivalstva;Evidenca registriranih vozil
0602-2/2017 16.3.2017 Ministrstvo za notranje zadeve Ministrstvo za notranje zadeve Evidenca nadomestil in služnosti v javno korist; Centralni register prebivalstva
0602-1/2017 21.2.2017 Ministrstvo za finance, Urad RS za preprečevanje pranja denarja Ministrstvo za notranje zadeve;
Geodetska uprava RS
Evidenca podatkov o osebah in transakcijah; Evidenca o prejetih pobudah;Evidenca obvestil in informacij; Evidenca mednarodnih zaprosil;Centralni register prebivalstva;Register nepremičnin;Zemljiški kataster;Kataster stavb
0602-4/2016 12.1.2017 Ministrstvo za notranje zadeve Ministrstvo za notranje zadeve Evidenca imetnikov službene izkaznice nadzornika smučišča; Centralni register prebivalstva.
0602-1/2016 20.5.2016 Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje Ministrstvo za notranje zadeve;
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.;
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.;
Adriatic Slovenica d.d.
Centralni register podatkov o pacientih; Centralni register prebivalstva in matični register;Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanje;Zbirka osebnih podatkov o zavarovalcih in zavarovancih;Zbirka podatkov o zavarovalcih, zavarovancih, plačnikih premije in upravičencih do izplačila zavarovalnine;Zbirka podatkov o zavarovancih zdravstvenih zavarovanj
0602-3/2016 13. 9. 2016 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja; Poslovni register Slovenije
0602-8/2015 19.1.2016 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Informacijski sistem centrov za socialno delo; Evidenca o davkih z imenom IDIS_REK
0602-7/2015 22.10.2015 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ministrstvo za notranje zadeve Evidenca o podanih soglasjih k enotnemu dovoljenju, 2.    Evidenca obvestil iz drugega odstavka 33. člena ZZSDT, Register tujcev
0602-4/2015 2.9.2015 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Matična evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije, Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo
0602-5/2015 14.8.2015 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Evidenca subjektov, Matična evidenco zavarovancev, Register zavezancev
0602-1/2015 7.7.2015 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
Informatizirana zbirka podatkov o pravicah iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in družinskih prejemkov 
0602-2/2015 1.7.2015 Ministrstvo za finance AJPES

Davčni register; Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo

0602-13/2014 19.6.2015 Vrhovno sodišče RS Ministrstvo za pravosodje Informacijski sistem e-INS; Informacijski sistem e-Izvršba; Evidenca upraviteljev
0602-14/2014 2.4.2015 Ministrstvo za finance Vrhovno sodišče RS Davčni register; Vpisnikom zadev v postopkih zaradi insolventnosti
0602-12/2014 3.3.2015 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod RS za zaposlovanje Matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Matična evidenca o zavarovancih; Evidenca brezposlenih oseb; Evidenca oseb, ki so začasno nezaposljive; Evidenca oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja; Evidenca iskalcev zaposlitve; Evidenca o tujcih
0602-11/2014 26.1.2015 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Ministrstvo za notranje zadeve Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo; Centralni register prebivalstva
0602-9/2014 5.1.2015 Ministrsvto za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo Informacijski sistem KURIR; Centralna zbirka podatkov o pravicah iz javnih sredstev; Informacijski sistem centrov za socialno delo; Evidenca o davkih; Matična evidenca o izplačilih prejemkov; Centralni register prebivalstva
0602-8/2014 3.12.2014 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Matična evidenca o zavarovancih; Evidenca študentov in diplomantov; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja
0602-9/2014 13.11.2014 Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij Ministrstvo za notranje zadeve Centralna evidenca pripornikov RS; Centralna evidenca o osebah na prestajanju kazni zapora; Centralni register prebivalstva
0602-4/2014 12.9.2014 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Evidenčni in analitski sistem visokega šolstva v RS; Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov višjih strokovnih šol
0602-5/2014 1.9.2014 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Evidenčni in analitski sistem visokega šolstva v RS; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja

0602-3/2014 8.8.2014 Ministrstvo za pravosodje Ministrstvo za notranje zadeve Imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev; Centralni register prebivalstva
0602-2/2014 7.7.2014 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Davčna uprava RS

Matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Evidenca davkov in prispevkov; Knjigovodska evidenca

0602-1/2014 9.4.2014 Vrhovno sodišče RS Davčna uprava RS Informacijski sistem e-INS; Davčni register
0602-6/2013 5.2.2014 Javni, jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS Ministrstvo za notranje zadeve Evidenca o pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca; Evidenca o nadomestilih preživnine; Centralni register prebivalstva
0602-5/2013 23.1.2014 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Agencija RS za javnopravne evidence in storitve Matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Poslovni register Slovenije
0602-4/2013 19.12.2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Ministrstvo za notranje zadeve Evidenca subjektov; Centralni register prebivalstva
0602-1/2013 17.6.2013 Vrhovno sodišče RS Vrhovno sodišče RS Informacijski sistem eINS
0602-1/2013/ 03.04.2013 Vrhovno sodišče RS

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo;

KDD - Centralna klirinško depotna družba;

Zavod za zdravstveno zavarovanje;

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Centralni register prebivalstva;

Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev;

Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja;

Register transakcijskih računov

0602-2/2013/ 28.05.2013 Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve;

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Centralni register prebivalstva;

Poslovni register Slovenije;

Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja

0602-9/2012/2 21.11.2012 Splošna bolnišnica Jesenice Ministrstvo za notranje zadeve Osnovna medicinska dokumentacija, Centralni register prebivalstva, Matični register
0602-4/2012 12.09.2012 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Vrhovno sodišče RS

Centralna zbirka podatkov o pravicah in javnih sredstvih;

Informatizirana glavna knjiga zemljiške knjige

0602-8/2011/11 27.07.2012 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja;

Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v RS

0602-3/2012/6 05.07.2012 Državno tožilstvo RS Ministrstvo za notranje zadeve

Zbirka vpisnikov državnega tožilstva (Kt vpisnik, Ktpp vpisnik, KpPo vpisnik);

Centralni register prebivalstva

0602-2/2012/4 18.05.2012 Vrhovno sodišče Republike Slovenije Ministrstvo za notranje zadeve

Informacijski sistem za vodenje kazenskih postopkov;

Centralni register prebivalstva

0602-13/2011 26.03.2012 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  

eVŠ evidenca študentov;

eVŠ evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti;

evidence z osebnimi podatki študentov in vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje;

evidence z osebnimi podatki izvajalcev visokošolske dejavnosti

0602-14/2011/4 09.02.2012 Državni pravobranilstvo Ministrstvo za notranje zadeve

Zbirka vpisnikov za evidentiranje zadev;

Centralni register prebivalstva RS

0602-12/2011/5 25.01.2012 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ministrstvo za notranje zadeve

Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS; Centralni register prebivalstva

0602-11/2011/5 19.01.2012 Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS

Evidenca o davčni izbršbi;       Davčni register

0602-10/2011/ 9.1.2011 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Ministrstvo za šolstvo in šport Centralna zbirka podatkov o pravicah iz javnih sredstev; Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva RS; Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja
0602-2/2011 1.9.2011 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve   Seznam evidenc
0602-7/2011 29.8.2011 Splošna bolnica Murska Sobota Ministrstvo za notranje zadeve Osnovna medcinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-6/2011 20.6.2011 Ministrstvo za šolstvo in šport Ministrstvo za notranje zadeve Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja; Centralni register prebivalstva
0602-5/2011/ 17.5.2011 Inštitut za varovanje zdravja RS Ministrstvo za notranje zadeve Zdravniško poročilo o umrli osebi; Register obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja; Centralni register prebivalstva
0602-4/2011/6 23.3.2011 Splošna bolnišnica Izola Ministrstvo za notranje zadeve Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-9/2010 7. 3. 2011 Cetis d.d. Ministrstvo za notranje zadeve

Evidenca izdanih kartic; Matični register; Register stalnega prebivalstva; Evidenca voznikov

0602-7/2010 29.10.2010

Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS

Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS

Evidenca pisnih carinskih deklaracij; Evidenca izdanih carinskih dovoljenj; Evidenca trošarinskih zavezancev in malih proizvajalcev vina in žganja; Evidenca upravičencev do vračila trošarine; Evidenca davčnih zastopnikov, nepooblaščenih prejemnikov ter oseb, ki vlagajo prijave o posameznih poslih; Evidenca o pobranih dajatvah; Evidenca predloženih instrumentov zavarovanja za plačilo dajatev: Evidenca zavezancev oziroma plačnikov okoljske dajatve; Davčni register

0602-4/2010 22.9.2010 Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat RS Ministrstvo za notranje zadeve

Evidenca dokumentarnega gradiva;  Centralni register prebivalstva

0602-6/2010/8 6.9.2010 Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za notranje zadeve; Davčna uprava RS; Agencija RS za javnopravne evidence in storitve; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje

Zbirka podatkov o tujcih
0602-2/2010/8 7.9.2010 Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za notranje zadeve; Davčna uprava RS; Agencija RS za javnopravne evidence in storitve; Zavod za zdravstveno zavarovanje; Zavod za zaposlovanje

Zbirka podatkov o tujcih
0602-3/2010/9 6.9.2010 Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve

Centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane; Evidence o otroških dodatkih; Centralni register prebivalstva

0602-2/2010 11.8.2010 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije Register transakcijskih računov; Centralni register prebivalstva; Davčni register; Poslovni register Slovenije
0602-1/2010 10.06.2010 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Ministrstvo za notranje zadeve Matična evidenca o zavarovancih, Matična evidenca o uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Centralni register prebivalstva
0602-5/2009/ 23.02.2010 Splošna bolnišnica Trbovlje Ministrstvo za notranje zadeve Osnovna medicinska dokumentacija, Centralni register prebivalstva, Matični register
0602-4/2009/ 05.08.2009 Splošna bolnišnica Celje Ministrstvo za notranje zadeve Osnovna medicinska dokumentacija, Centralni register prebivalstva, Matični register
0602-11/2009 .15.07.2009 Ministrstvo za javno upravo Vrhovno sodišče, GURS Centralne evidence nepremičnega premoženja v lasti države in oseb javnega prava, Zemljiška knjiga, Zemljiški kataster, Kataster stavb
0602-3/2009 28.05.2009 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Ministrstvo za notranje zadeve Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja in Centralni register prebivalstva
0602-12/2008 22.05.2009 Veterinarska uprava RS Ministrstvo za notranje zadeve Centralni register psov in Centralni register prebivalstva
0602-1/2009 08.05.2009 Inštitut za varovanje zdravja Ministrstvo za notranje zadeve Nacionalni čakalni seznam in Centralni register prebivalstva
0602-10/2008 14.04.2009 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za notranje zadeve Evidence subjektov in Evidence gospodinjstev
0602-2/2008 27.02.2009 Ministrstvo za javno upravo MJU, MNZ, DURS, AJPES, ZZZS Centralna elektronska hramba dokumentov (CEH); Centralni register prebivalstva; Register davčnih zavezancev; Poslovni register Slovenije; Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja
0602-9/2008 27.02.2009 Ministrstvo za pravosodje Ministrstvo za notranje zadeve Seznam upraviteljev po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; Centralni register prebivalstva
0602-8/2008 23.10.2008 Vrhovno sodišče Republike Slovenije Ministrstvo za notranje zadeve Insolventni vpisnik; Centralni register prebivalstva
0602-9/2007 19.08.2008 Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja
0602-10/2007 16.07.2008 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ministrstvo za notranje zadeve Zbirka podatkov o tujcih; Zbirka podatkov o državljanih EU, EGP in Švicarske konfederacije ali o njihovih družinskih članih; Register stalnega prebivalstva; Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje; Evidenca o dovoljenjih za stalno prebivanje; Evidenca o tujcih s prijavljenim začasnim prebivališčem; Evidenca o tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem
0602-5/2008 09.06.2008 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika Ministrstvo za notranje zadeve Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-6/2008/5 11.04.2008 Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj Ministrstvo za notranje zadeve e-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-3/2008/5 03.04.2008 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Ministrstvo za notranje zadeve e-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-1/2008 02.04.2008 Splošna bolnišnica Brežice Ministrstvo za notranje zadeve e-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-12/2007 28.03.2008 Vrhovno sodišče Republike Slovenije Davčna uprava Republike Slovenije Izvršilni vpisnik in Davčni register
0602-8/2007 14.12.2007 Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj Ministrstvo za notranje zadeve e-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-11/2007/1 13.12.2007 Davčna uprava Republike Slovenije   Davčni register; Centralni register prebivalstva; Sodni register; Evidenca zavarovanih oseb; Register transakcijskih računov
0602-7/2007 24.10.2007 Splošna bolnišnica Novo mesto Ministrstvo za notranje zadeve e-Rojstvo in Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-3/2007/9 09.08.2007 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Banka Slovenije Informacijski sistem centrov za socialno delo (IS CSD); Register transakcijskih računov
0602-3/2007/8 07.08.2007 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Ministrstvo za notranje zadeve Informacijski sistem centrov za socialno delo (IS CSD); Centralni register prebivalstva
0602-4/2007 03.07.2007 Službi Vlade RS za lokalno samoupravo Ministrstvo za notranje zadeve Informacijski sistem ISARR; Centralni register prebivalstva 
0602-1/2007/4 05.04.2007 Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna Ministrstvo za notranje zadeve Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-6/2006/4 21.03.2007 Splošna bolnišnica Maribor Ministrstvo za notranje zadeve Osnovna medicinska dokumentacija; Centralni register prebivalstva; Matični register
0602-1/2006 16.03.2007 Onkološki inštitut Ljubljana Ministrstvo za notranje zadeve Register raka; Register organiziranega odkrivanja raka materničnega vratu; Centralni register prebivalstva
0602-4/2006 08.03.2007 Zavod RS za zaposlovanje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Evidenca brezposlenih oseb; Evidenca o zavarovancih in uživalcih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
0602-3/2006/7 22.01.2007 Zavod RS za zaposlovanje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Informacijski sistem centrov za socialno delo; Informacijski sistem Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
0602-3/2006/2 11.01.2007 Zavod RS za zaposlovanje Ministrstvo za notranje zadeve Evidenca brezposlenih oseb; Centralni register prebivalstva
0602-3/2006/3 06.09.2006 Ministrstvo za javno upravo Ministrstvo za notranje zadeve Centralna kadrovska evidenca državne uprave (MFERAC_KE); Centralni register prebivalstva