Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Register zbirk v odprtem formatu

+ -

O registru zbirk osebnih podatkov

 

Po določbah 28. člena v povezavi z določbami 26. in 27. člena ZVOP-1 Informacijski pooblaščenec kot nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov na svoji spletni strani vodi register zbirk osebnih podatkov. V registru se nahajajo informacije o temu, katere zbirke osebnih podatkov vodijo upravljavci osebnih podatkov, torej opisi zbirk osebnih podatkov, ki jih v register vnašajo upravljavci zbirk osebnih podatkov (ogledati si lahko na primeru Informacijskega pooblaščenca). Register torej ne vsebuje osebnih podatkov, temveč informacije o temu, kdo o posameznikih zbira določene osebne podatke.

Opis metapodatkov:

Register zbirk osebnih podatkov vsebuje naslednje podatke o zbirkah osebnih podatkov skladno z določbami 26. in 27. člena ZVOP-1:

 1. naziv zbirke osebnih podatkov;
 2. podatke o upravljavcu osebnih podatkov (za fizično osebo: osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko);
 3. pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno);
 4. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
 5. vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov;
 6. namen obdelave; 
 7. rok hrambe osebnih podatkov (neobvezno);
 8. omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravno podlago omejitev (neobvezno);
 9. uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov;
 10. dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravno podlago iznosa;
 11. splošen opis zavarovanja osebnih podatkov; 
 12. podatke o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig;
 13. podatke o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona (za fizično osebo: osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko).

Register zbirk osebnih podatkov v odprtem formatu

Na teh povezavah lahko pridobite register zbirk osebnih podatkov v odprtem formatu:

Osveževanje:

Register zbirk osebnih podatkov v odprtem formatu se osvežuje vsake 3 mesece. Nazadnje osveženo: 3. 7. 2017.

 

Imate dodatna vprašanja?

Pišite nam na naslov gp.ip(at)ip-rs.si.