Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LATINA CONSULTING D.O.O.
Sedež ali naslov: BRDNIKOVA 34/B
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5575613000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, NEKDANJI ZAPOSLENI, UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE, TER ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IME, ROJSTNI PODATKI,NASLOV BIVALIŠČA, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, EMŠO, DAVČNA ŠT. ZAVAROVALNA DOBA, DATUM SKLENITVE IN PRENEHANJA DEL.RAZMERJA, VZROK PRENEHANJA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ADRIATIC, VZAJEMNA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA STREŽNIKU VAROVANEM Z GESLOM, V PAPIRNI OBLIKI PA V KOVINSKI ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI NEKDANJI ZAPOSLENI, UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE IN DRUGE NAMENE DOLOČENE Z ZAKONOM, TER ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, ROJ. PODATKI, EMŠO, DAVČNA ŠT. STROKOVNA IN ŠOLSKA IZOBRAZBA, PREBIVALIŠČE, ZAVAROVALNA DOBA, ŠT. UR DELA, BOLNIŠKE, DOPUSTA, PRAZNIKOV, BRUTO IN NETO PLAČA, PRISPEVKI NA BRUTO IN IZ BRUTO, REGRES, ODPRAVNINA, SOLIDARNOST,
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, DURS, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA STREŽNIKU VAROVANIM Z GESLOM, DELOMA V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STRANKAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: SEDANJE IN NEKDANJE STRANKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA NABAVO IN PRODAJO BLAGA IN STORITEV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IME, NASLOV, DAVČNA ŠT.
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA STREŽNIKU VAROVANEM Z GESLOM, DELOMA V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam