Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: I.D.B. D.O.O.
Sedež ali naslov: ZADRUŽNA ULICA 12
Poštna številka: 1218
Kraj: KOMENDA
Matična številka: 1387022000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI NEKDANJI ZAPOSLENI UPOKOJENCI IN POGODBENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, POGODB O DELU, ZA STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE TER ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IME, ROJSTNI PODATKI, EMŠO, DAVČNA ŠT. KRAJ DELA ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, DATUM SKLENITVE IN PRENEHANJA DEL. RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,DURS,ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, VZAJEMNA, ADRIATIC
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA VAROVANEM STREŽNIKU Z GESLOM, DELOMA V KOVINSKI ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI NEKDANJI ZAPOSLENI POGODBENI DELAVCI UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE IN RAZISKOVALNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, ROJSTNI PODATKI, EMŠO, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, OSEBNI PREJEMKI BRUTO NETO, ZAVAROVALNA DOBA PLAČANI PRISPEVKI, BONITETE, REGRES, ODPRAVNINE, ŠTEVILO UR DELA, ZAVAROVALNA DOBA
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ADRIATIC, VZAJEMNA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO ZAVAROVANI NA STREŽNIKU Z GESLI, V PAPIRNI OBLIKI PA V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STRANKAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: SEDANJE IN NEKDANJE STRANKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA PRODAJO IN NAKUP PROIZVODOV IN STORITEV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠT.
 • Uporabniki zbirke: DURS, UIPRAVLJALEC ZBIRKE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO ZAVAROVANI NA STREŽNIKU Z GESLI, V PAPIRNI OBLIKI PA V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam