Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WEMEX TRANSALPINE d.o.o.
Sedež ali naslov: ZADRUŽNA 12
Poštna številka: 1218
Kraj: KOMENDA
Matična številka: 5488052000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI IN NEKDANJI ZAPOSLENI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36 ČLENOM ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, ROJSTNI PODATKI, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DEL.NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, DEJAVNOST DELODAJALCA, ŠT.TRR RAČUNA, BRUTO IN NETO PLAČA, PRISPEVKI NA BRUTO IN IZ BRUTA, URE DELA, URE DOPUSTA IN URE BOLNIŠKE, REGRES, SOLIDARNOST IN ODPRAVNINA
 • Uporabniki zbirke: DURS,ZZZS,ZPIS,ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO ZAVAROVANI DELOMA NA STREŽNIKU Z GESLI, DELOMA V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI IN NEKDANJI ZAPOSLENI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36 ČLENOM ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, ROJ.PODATKI, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DEL.NALOGE, DEL.ČAS ZAVAROVALNA DOBA, DEJAVNOST DELODAJALCA, ŠT.TRR RAČUNA, BRUTO IN NETO PLAČA, PRISPEVKI NA BRUTO IN IZ BRUTA, URE DELA, URE DOPUSTA IN URE BOLNIŠKE, REGRES, SOLIDARNOST, ODPRAVNINA.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO ZAVAROVANI DELOMA NA STREŽNIKUZ GESLI, DELOMA V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STRANKAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: SEDANJE IN NEKDANJE STRANKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: NAKUP IN PRODAJA PROIZVODOV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36 ČLENOM ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV,DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA ZAVAROVANEM STREŽNIKU, DELOMA V PAPIRNI OBLIKI V ZAKLENJENIH PROSTORIH
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, NEKDANJI ZAPOSLENI IN UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36.ČLENOM ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, ROJSTNI PODATKI, DAVČNA ŠT. STALNO IN ZAČASNO BIVALIŠČE, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS, UPOKOJENEC, IME DRUGEGA DELODAJALCA, DATUM SKLENITVE IN PRENEHANJE DEL.RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA DEL.RAZMERJA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ADRIATIC VZAJEMNA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: NA STREŽNIKU ZAVAROVANO Z GESLI V PAPIRNI OBLIKI V KOVINSKI ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJEJO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam