Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EBERT D.O.O.
Sedež ali naslov: DIMIČEVA ULICA 12
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1991370000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, NEKDANJI ZAPOSLENI, UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE, IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, ROJSNI PODATKI, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, PREBIVALIŠČE, EMŠO, DAVČNA ŠT. , KRAJ DELA DELOVNI ČAS ,ZAVAROVALNA DOBA, ZAPOSLITEV, IME DELODAJALCA, VRSTA DEL. RAZMERJA, DATUM NASTOPA IN PRENEHANJA DEL RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, DURS, ADRIATIC, VZAJEMNA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA STREŽNIKU Z VAROVANIMI GESLI, DELOMA V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, NEKDANJI ZAPOSLENI IN UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA DAVČNE, STATISTIČNE IN Z ZAKONOM DOLOČENE DRUGE NAMENE, TER ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, ROJSTNI PODATKI, DAVČNA ŠT. ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, ŠT. TRR, BRUTO IN NETO PLAČA, PRISPEVKI NA BRUTO IN IZ BRUTO, REGRES, LJUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE, ŠT. UR DELA, UR BOLNIŠKE IN UR DOPUSTA
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS,ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO DELOMA ZAVAROVANI NA STREŽNIKU VAROVANEM Z GESLOM, V PAPIRNI OBLIKI PA SO VAROVANI V KOVINSKI ZAKLENJENE OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STRANKAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: SEDANJE IN NEKDANJE STRANKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA OPRAVLJANJE POSLOV NABAVE IN PRODAJE
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, NASLOV DAVČAN ŠT.
 • Uporabniki zbirke: DURS, UPRAVLJALEC ZBIRKE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO DELOMA ZAVAROVANI NA STREŽNIKU Z GESLOM, DELOMA PA V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam