Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZALAR & CO D.O.O.
Sedež ali naslov: POT DO ŠOLE 3
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1922726000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI NEKDANJI ZAPOSLENI, UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IME, EMŠO, DAVČNA, ROJ. PODATKI ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS ZAVAROVALNA DOBA, VRSTA ZAPOSLITVE, IME DRUGIH DELODAJALCEV, DATUM SKLENITVE IN PRENEHANJA DEL. RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ADRIATIC, VZAJEMNA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA STREŽNIKU ZAVAROVANEM Z GESLI, DELOMA PA V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI KAR JE V PAPIRNI OBLIKI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, NEKDANJI ZAPOSLENE UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA DURS,STATISTIČNE IN DRUGE Z ZAKONOM DOLOČENE NAMENE IN UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, ROJ,.PODATKI, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, DEJAVNOST DELODAJALCA ŠT. TRR, BRUTO PLAČA, NETO PLAČA, PRISPEVKI NA BRUTO IN IZ BRUTA, REGRES,STIMULACIJE, ODPRAVNINE, ŠT. UR DELA, DOPUSTA, BOLNIŠKE, JUBILEJNE NAGRADE
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA STREŽNIKU ZAVAROVANEM Z GESLOM, DELOMA V PAPIRNI OBLIKI V ZAKLENJE V KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STRANKAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: SEDANJE IN NEKDANJE STRANKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA OPRAVLJANJE STORITEV S STRANI NAROČNIKA OZIROMA PRI NAKUPU BLAGA IN STORITEV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, NASLOV DAVČNA ŠT.
 • Uporabniki zbirke: DURS, UPRAVLJALEC ZBIRKE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA STREŽNIKU ZAVAROVANEM Z GESLOM, DELOMA V ZAKLENJENIH OMARAH
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam