Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DENTIERA d.o.o.
Sedež ali naslov: SAVSKA CESTA 10
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1785591000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvuin zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, starost, podatki o zdravsvenih storitvah, zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: zdravnik/zobozdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi, kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani z protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena z strojno in programsko opremo in z sistemom gesel. Papirni in drugi nosolci osebnih podatkov so v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v "Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov".
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam