Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVO KOZINA D.O.O.
Sedež ali naslov: Majnikova ulica 1
Poštna številka: 1310
Kraj: Ribnica
Matična številka: 2223830000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pacientih, ki so obravnavani v zobni ordinaciji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki koristijo zobozdravstvene usluge z kartico zdravstvenega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljnje pravice posameznika do zobozdravstvenih storitev na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča,Rojstni datum imetnika, izvod kartice številka imetnika v registru ZZZS, podatki o zavezancu za prispevek, podatki o rednem plačniku prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, tip zavarovanja, podatki o veljavnosti OZ, podatki o zavarovanju imetnika s šifro zavarovalnice, dodatnih zdravstvenih zavarovanj, veljavnostjo zavarovanj, podatki o izbranem osebnem zdravniku, zobozdravniku, pediatru in ginekologu pri ženskah,podatki ali je imetnik darovalec organov ali ne, zobni status
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Triglav zavarovalnica, Adriatic-Slovenica, Vzajemna
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdeluje le zobozdravnica in asistentka. Papirni nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, telefonska številka, številka ZZZS, stalno oz. začasno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: zdravnik/zobozdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav), programska hiša, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam