Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SGP TEHNIK d.d.
Sedež ali naslov: Stara cesta 2, Škofja Loka
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 5075513000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KE - Evidenca o zaposlenih delavcih z zgodovino zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SGP Tehnik d.d., Škofja Loka, bivši zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za i zvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka zaposlenega (štev. iz matične knjige zaposlenih), priimek in ime, rojstni priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, spol, kraj, ulica, občina in država stalnega prebivališča in začasnega prebivališča, tarifni razred, število točk, ocena za kvaliteto in gospodarnost, poklic, šola, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, številka in datum veljavnosti delovnega dovoljenja, šifra delovnega mesta, stroškovno mesto, način delovnega razmerja (poln delovni čas), delovno razmerje (določen ali nedoločen čas), delovna doba v družbi, skupna delovna doba, datum prihoda v družbo, datum prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Zbirka osebnih podatkov se vodi tudi v računalniški obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: 10.1. Matična številka: / 10.2. Sedež zastopnika: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam