Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ
Sedež ali naslov: ORMOŽ, Vrazova ulica 12
Poštna številka: 2270
Kraj: ORMOŽ
Matična številka: 5052793000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja in projektov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06 -UPB1), 51. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja, projetkov, svetovanja in informiranja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz izobraževanja za potrebe zavoda, državnih organov in organov EU, za potrebe statističnih analiz - identiteta udeležnca ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Kot določajo zakoni, predpisi in sklenjene pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; spol; datum, kraj in država rojstva; status; izobrazba; prebivališče; državljanstvo; davčna številka; telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Zavod RS za zaposlovanje; Statistični urad RS; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni direktorja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci, ki so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov, s katerimi so seznanjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja in projektov, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1), 51. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja, projektov, svetovanja in informiranja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, državnih organov in organov EU. Za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Kot določajo zakoni, predpisi in sklenjene pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. (86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; spol; datum, kraj in država rojstva; prebivališče; državljanstvo; telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila; podatki o napredovanju posameznega udeleženca izobraževanja; podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: Poblaščeni delavci upravljalca; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Zavod RS za zaposlovanje; Statistični urad RS; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni direktorja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci, ki so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov, s katerimi so seznanjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih in zunanjih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/02); Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01); Zakon o avtorskih i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci za določen in nedoločen čas, delavci v javnih delih, delavci po pogodbi o avtorskem delu, delavci po podjemni pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in ob
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pavic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum, kraj in država rojstva; prebivališče; državljanstvo; izobrazba in poklic; davčna številka; matična številka občana MŠO; podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, podatki o sklenjeni pogodbi o avtorskem delu; podatki o sklenjeni podjemni pogodbi, številka računa, znesek plačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci, ki so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov, s katerimi so seznanjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam