Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DARKO LOKAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: T. A. MARCO POLO DARKO LOKAR S.P.
Sedež ali naslov: TOVARNIŠKA CESTA 002
Poštna številka: 5270
Kraj: AJDOVŠČINA
Matična številka: 5756670000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH FIZIČNIH OSEBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI KORISTNIKI NAŠIH STORITEV IN KUPCI TER DOBAVITELJI, KI SO FIZIČNE OSEBE!!!!!!
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZSTAVITEV ALI PLAČILO RAČUNOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK FIZIČNE OSEBE, NASLOV, ULICA, HIŠNA ŠT., POŠTA, TELEFONSKA ŠT., TRR ALI OSEBNI RAČUN
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI V DRUŽBI, KI OBDELUJEJO OP. NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, V OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI V POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI SE NAHAJA V PROSTORIH KJER JE V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. NAČIN VAROVANJA OP JE DOLOČEN V PRAVILNIKU DRUŽBE O VAROVANJU OP.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. EVIDENCA O DRUGIH PREJEMKIH FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: EVIDENCA POSAMEZNIKOV NA KATERE SE NANAŠA EVIDENCA O DRUGIH PREJEMKIH FIZIČNIH OSEB ZAJEMA FIZIČNE OSEBE, KI NISO ZAPOSLENE PRI UPRAVLJALCU OP IN JIM DRUŽBA ODOBRI KAKRŠNOKOLI VRSTE IZPLAČILO V DENARJU, BONIH ALI NARAVI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZDELAVA AVTORSKIH POGODB, PODJEMNIH POGODB, NAJEMNIH POGODB, IN IZPLAČILA PO TEH POGODBAH, DRUGA IZPLAČILA, ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA (IDENTITETA NE SME BITI RAZVIDNA), DRUGE URADNE NAMENE, (IZVAJANJE ZAKONA O DOHODNINI)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, NADSLOV BIVALIŠČA, DAVČNA ŠT., DAVČNA IZPOSTAVA, TRR PRI BANKAH ZA NAKAZILA PREJEMNIKOV, BRUTO IN NETO PREJEMKI PO VRSTAH IZPLAČIL PO MESECIH, PODATKI O LETNI PRIJAVI DOHODNINE ZA FIZIČNE OSEBE.
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI V DRUŽBI, KI OBDELUJEJO OP; NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OP PODLAGO V ZAKONU, V OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI V POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI, SE NAHAJA V PROSTORIH, KJER JE V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. NAČIN VAROVANJA OP JE DOLOČEN V PRAVILNIKU S.P.-JA O VAROVANJU OP.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OP SE NE POVEZUJEJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIJAKO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA OBRAČUN ŠTUDENTSKEGA IN DIJAŠKEGA DELA TER ZA MESEČNO IZPLAČILO ŠTIPENDIJ.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, NASLOV BIVALIŠČA, DAVČNA ŠT., TELEFONSKA ŠT., ŠTEVILKA GSM, ŠT. TRR RAČUNA
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI V DRUŽBI, KI OBDELUJEJO NAVEDENE PODATKE, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OP PODLAGO V ZAKONU, V OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI V POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI SE NAHAJA V PROSTORIH KJER JE V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. NAČIN VAROVANJA OP JE DOLOČEN V PRAVILNIKU O VAROVANJU OP.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam