Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALP-AGENCY D.O.O.
Sedež ali naslov: PODUTIŠKA 144
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5785669000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI NEKDANJI ZAPOSLENI IN UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNE NAMENE IN DRUGE URADNE NAMENE, TER UVELJAVLJANJA PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36. ČLENOM
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, DAVČNA ŠT. PODATKI O ROJSTVU, STALNO IN ZAČASNO BIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS, INVALID, UPOKOJENEC, IME DRUGIH DELODAJALCEV, DATUM PRENEHANJA DEL. RAZMERJA, DATUM SKLENITVE DEL. RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA, DEJAVNOST DELODAJALCA
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, VZAJEMNA ADRIATIC
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO DELOMA NA STREŽNIKU V VAROVANEM PROSTORU, KI JE ZAŠČITEN S SISTEMOM GESEL, DELOMA PA KLASIČNO V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJEJO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI NEKDANJI ZAPOSLENI IN UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA IN DRUGE URADNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36 ČLENOM ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, POKLIC, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE DELOVNI ČAS ZAVAROVALNA DOBA, DEJAVNOST DELODAJALCA, ŠT. TRR RAČUNA., ŠT. OPRAVLJENIH UR, URE DOPUSTA, URE BOLNIŠKE, PLAČE IN NADOMESTILA PLAČE V BRUTO IN NETO ZNESKIH, SOLIDARNOSTNA POMOČ, ODPRAVNINE REGRES, VSI PRISPEVKI IZ BRUTO IN NA BRUTO OD
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA V ZAVAROVANEM STREŽNIKU Z GESLI, DELOMA V KOVINSKI ZAKLENJENI OMARI V KLASIČNI OBLIKI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJEJO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STRANKAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: SEDANJE IN NEKDANJE STRANKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: NABAV IN PRODAJA BLAGA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36, ČLENOM ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK NASLOV DAVČNA ŠT
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: NA STREŽNIKU VAROVANEM Z GESLI IN V PAPIRNI OBLIKI ZAKLENJENO V OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam