Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALPTRADING D.O.O.
Sedež ali naslov: PODUTIŠKA 144
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5386462000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): DOLOČBE ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI IN OSEBNE PRIVOLITVE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI NEKDANJI ZAPOSLENI IN UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE IN DRUGE URADNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36 ČLENOM ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, EMŠO DAVČNA, POKLIC ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, DEJAVNOST DELODAJALCA ŠT. TRR, ŠT. UR DELA , DOPUSTA, BONIŠKE, BRUTO IN NETO PLAČA, DAVKI PRISPEVKI NA BRUTO IN IZ BRUTA
 • Uporabniki zbirke: DURS,ZZZS,ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE IN DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA STREŽNIKU ZAVAROVANEM Z GESLI, DELOMA V PAPIRNI OBLIKI ZAKLENJENO V KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, NEKDANJI ZAPOSLENI UPOKOJENCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNE IN DRUGE URADNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V SKLADU S 36 ČLENOM ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IME, EMŠO, DAVČAN ŠT. ROJSTNI PODATKI, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, ŠOLSKA IN STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE ZAVAROVALNA DOBA, DELOVNI ČAS, IME DRUGEGA DELODAJALCA DATUM SKLENITVE IN PRENEHANJA DEL. RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA, DEJAVNOST DELODAJALCA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, TPIZ DURS ZAVOZ ZA ZAPOSLOVANJE, ADRIATIC VZAJEMNA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DELOMA NA ZAVAROVANEM STREŽNIKU Z GESLI, DELOMA V PAPIRNI OBLIKI V ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam