Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERGOLES PROIZVODNJA, TRGOVINA, INŽENIRING, D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: TBILISIJSKA ULICA 057
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5522447000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Šifrant poslovnih partnerjev

  • Pravna podlaga (neobvezno):
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, kupci, dobavitelji, nosilci avtorskih in drugih premoženjskih pravic, lastniki kapitalskega premoženja
  • Namen obdelave osebnih podatkov: tekoče poslovanje podjetja
  • Rok hrambe (neobvezno):
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, matična in davčna številka, naslov, bančni račun, izobrazba, delovno mesto, vzdrževani člani, terjatve in obveznosti
  • Uporabniki zbirke: zaposleni
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostor je senzorsko varovan, vstop v poslovni prostor po končanem delovnem času je možen le preko osebne šifre, osebni podatki so arhivirani v zaklenjeni omari, dostop do osebnih podatkov v računalniški obliki je možen le preko gesel, gesla so arhivirana v kovinski blagajni. S pooblaščenimi serviserji računalniške opreme so sklenjene pogodbe. postopki pridobitve, obdelave in brisanja osebnih podatkov se zapisani v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam