Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): KORPAR ŠTRUKLEC MARJA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠAUMA KORPAR ŠTRUKLEC MARJA S.P.
Sedež ali naslov: OSLUŠEVCI 15
Poštna številka: 2273
Kraj: PODGORCI
Matična številka: 1465317000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje ali po potrebi osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, evidentiranje prometa
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja pogodbene obveznosti, razen, če zakon ne določa drugače
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, matična številka, telefon, fax, email..
 • Uporabniki zbirke: DURS, posameznik pogodbeni partner
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 05.01.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz trtejega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam