Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VAC-COMMERCE, VARJENJE D.O.O., RADOVLJICA
Sedež ali naslov: GORENJSKA CESTA 019/A
Poštna številka: 4240
Kraj: RADOVLJICA
Matična številka: 5144817000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev - uporabnikov fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - kupci tj. vsi uporabniki naših storitev in proizvodov , ki so fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki o fizičnih osebah - kupcih se uporabljajo izključno samo za obračunavanje naših storitev in proizvodov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: šifra partnerja, priimek in ime fizične osebe, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, davčna ali identifikacijska številka, številka telefona
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik podatkov o fizičnih osebah - kupcih je direktor podjetja in z njegove strani pooblaščena oseba, ki je zadolžena za izdajanje računov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov in obdelava le-teh je predpisana s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov podjetja VAC -COMMERCE, VARJENJE d.o.o., RADOVLJICA. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki o fizičnih osebah - kupcih se nahaja v prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do programske opreme je varovan s posebnimi gesli. Dostop do računalnika ima direktor podjetja VAC-COMMERCE, VARJENJE d.o.o., RADOVLJICA in oseba, ki jo le-ta pooblasti. Osebne podatke o kupcih - fizičnih osebah je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam