Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIOTEC D.O.O.
Sedež ali naslov: Gabrsko 12
Poštna številka: 1420
Kraj: Trbovlje
Matična številka: 5336007000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Ime in priimek, zakonski stan, spol Rojstni podatki: EMŠO, kraj rojstva, datum rojstva, država rojstva, državljanstvo Kontakt: telefon Stalno bivališče: naslov, pošta, država, občina Začasno bivališče: naslov, pošta, država, občina Delovna knjižica: registrska št., številka, datum izdaje, kraj izdaje Davčna št.: številka, davčna izpostava Bančni račun: banka, TRR, Družinski člani: EMŠO, sorodstveno razmerje, priimek in ime, rojstni datum, naslov Delovno razmerje: datum nastopa, datum zaposlitve do, datum izstopa, vzrok izstopa Delovni čas: delovnih ur na dan, ur na teden, dni na teden, ur na teden podjetje Delovna doba: do nastopa, stalnost, skupaj delovna doba Pretekle zaposlitve: datum od, datum do, ur na dan, leta meseci, dnevi Struktura dopusta: osnova dopusta, dopust na izobrazbo, dopust na št. družinskih članov Realizirani dopust: realizirane bolniške in dopusti Izobraževanje: šolska izobrazba Izobraževanja Zdravniški pregledi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v prostoru sektorja FRS. Dostop do tega prostora je omejen in sicer je prostor izven delovnega časa in v primeru, ko v njem ni nezaposlenih zaklenjen. Prav tako je izven delovnega časa prostor varovan z alarmno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca Plač

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni dohodki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, relacija, odtegljanji, krediti, bonitete, minulo delo, ID zaposlenega, redno delo ure, dnevi za prevoz, nadure, stimulacija, popoldansko delo, nočno delo, dopust, boleznine, koeficient zaposlenega, bruto urna postavka preteklega meseca, preteklih treh mesecev, preteklega leta. Plačilni listi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v prostoru sektorja FRS. Dostop do tega prostora je omejen in sicer je prostor izven delovnega časa in v primeru, ko v njem ni nezaposlenih zaklenjen. Prav tako je izven delovnega časa prostor varovan z alarmno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter tavnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. IS Navision + Firma (kupci + dobavitelji)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi naročil
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja, dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poslovanje s poslovnimi subjekti: obdelava naročil in računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ID, naziv, naslov, telefon, fax, e-pošta, ID številka, matična št., šifra skis, TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v v zaklenjenih omarah v prostorih podjetja. Dostop do teh prostorov je omejen in sicer so prostori izven delovnega časa in v primeru, ko v njih ni nezaposlenih zaklenjeni. Prav tako so izven delovnega časa prostori varovani z alarmno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam