Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): GVOZDENOVIĆ PETAR S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: "GVOZDEN"
Sedež ali naslov: KAJUHOVA ULICA 15
Poštna številka: 2325
Kraj: KIDRIČEVO
Matična številka: 5695081000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali po potrebi osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, neposredno trženje, izdelava plačilnih list, posredovanje podatkov DURS, ZPIZ, zdravtsvo, izstavljanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, matična številka, finančni podatki, telefon, fax, email
 • Uporabniki zbirke: DURS, posameznik, pogodbeni partner
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se vodijo računalniško. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam