Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BOGDAN VONČINA S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FIDEL FIZIČNA DELA
Sedež ali naslov: ULICA OTONA ŽUPANČIČA 11
Poštna številka: 5280
Kraj: IDRIJA
Matična številka: 1346261000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Uradni naziv podjetja ter sedež podjetja oz. ime in priimek ter bivališče fizične osebe, podatki o registraciji za namene DDV, davčna številka, šifra dejavnosti, telefonska številka, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja, računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je računalniško vodena, dostop v bazo podatkov je avtoriziran. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam