Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VENIT D.O.O.
Sedež ali naslov: SLAVINA 48 A
Poštna številka: 6258
Kraj: PRESTRANEK
Matična številka: 2147238000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dijakov in študentov, napotenih na delo k upravljavcu;

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje, napoteni na delo k upravljavcu, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime; datum rojstva; davčna številka; številka osebnega dokumenta; številka napotnice; organizacija, ki napotuje; šola/fakulteta, ki jo dijak/študent obiskuje; datum napotitve na delo; datum začetka opravljanja dela; datum zaključka opravljanja dela; vrsta dela; število opravljenih ur v posameznem obdobju dela; urna postavka (znesek) v posameznem obdobju dela; znesek plačila v posameznem obdobju dela;
 • Uporabniki zbirke: organizacija, ki napotuje (posredovanje podatkov o plačilu, zaradi izdaje računa);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 4.5.2007;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nadja Vadnal, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o avtorjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbeni sodelavci, ki z upravljavcem sodelujejo na podlagi avtorskih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: splošni podatki (ime in priimek; naslov; davčna številka; številka transakcijskega računa; banka, ki vodi transakcijski račun), podatki o sklenjeni pogodbi (predmet pogodbe oz. vrsta dela; trajanje pogodbe; znesek neto honorarja; datum izplačila honorarja);
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije (DURS);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 4.5.2007;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nadja Vadnal, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam