Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tržaška c. 390
Naziv ali firma: OBČINA BREZOVICA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1351
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Matična številka: 5874971000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, rojstni datum, naslov objekta za katerega se plačuje nadomestilo, površina, delež plačništva, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelni občani, ki ne prejemajo nobenih denarnih sredstev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, mesto predhodnega zavarovanja, datum prijave in odjave.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi občine Brezovica
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: So podatki, ki jih določa zakon.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca socialnega položaja družin v vrtec vključenih otrok zaradi določitve višine plačila staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši katerih otroci so vpisani v vrtec in imajo stalno prebivališče v Občini Brezovica
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Št. vloge, datum sprejema, osebno ime in naslov vlagatelja, osebno ime in datum rojstva otroka, starostna skupina, šifra vrtca, št. družinskih članov, bruto plače staršev oz. skrbnikov, katastrski dohodek, št. mesecev zaposlitve, dodatne olajšave, posebne socialne razmere, dohodek na družinskega člana in plačilni razred.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Člani enot Civilne zaščite Občine Brezovica

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pripadniki enot Civilne zaščite Občine Brezovica in prostovoljci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, domača telefonska številka, telefonska številka prenosnega telefona, datum rojstva, funkcija v enoti, opravljena izobraževanja s področja zaščite in reševanja
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v upravi Občine Brezovica, pripadniki enot Civilne zaščite Občine Brezovica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sprejet interni akt: Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Občinski upravi Občine Brezovica Ukrepi: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki (v natisnjeni in elektronski obliki), so organizacijsko, tehnično in fizično varovani. Podatke v elektronski obliki varujejo gesla in protivirusni programi, omare so zaklenjene. Obiskovalci se smejo gibati v zavarovanih prostorih samo v prisotnosti pooblaščenih oseb. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam