Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KBM-LEASING D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica Vita Kraigherja 5
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5300347000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog evidence kupcev in najemnikov KBM-LEASING d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: leasingojemalci, kupci in najemniki nepremi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje registrirane dejavnosti, to je sklepanja leasing pogodb za premi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna mati
 • Uporabniki zbirke: - poobla
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Vsi zaposleni dru
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog evidence izvajalcev po delovr

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo podjemno pogodbo, delavci ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovr
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev po delovr
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna mati
 • Uporabniki zbirke: - poobla
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Boris Cekov, Irena Brumen, Ale
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam