Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ISTRABENZ TURIZEM D.D.
Sedež ali naslov: Obala 33
Poštna številka: 6320
Kraj: PORTOROŽ
Matična številka: 5004888000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA UPORABNIKOV WELLNESS STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: wellness gosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje wellness storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki o wellness obravnavi se hranijo 15 let po opravljeni storitvi. Podatki v papirni obliki se hranijo eno leto po opravljeni storitvi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zaporedna številka rezervacije storitve v centru, datum in ura vpisa, ime in priimek gosta, spol gosta, naslov in kontaktni podatki gosta, datum in ura izvedene wellness storitve, naziv wellness storitve, delavec, ki je wellness storitev opravil, posebna želja gosta glede maserja oz. kozmetičarke, dodatne želje gosta.
 • Uporabniki zbirke: podatki se ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so zavarovani v skladu z internimi akti in navodili.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami in knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v ISTRABENZ TURIZMU d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene določene z zakonom, statistične namene ( identiteta ne sme biti razvidna ), zaradi kontrole/pregleda dostopa do informacij-katere imajo samo pooblaščene osebe v družbi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in Ime, EMŠO, davčna številka, št. osebnega računa, banka, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, stopnja in smer izobrazbe, poklic, kraj dela, naziv delovnega mesta, plačilni razred, tariftni razred, strokovna usposobljenost za opravljanje del-razni tečaji, seminarji, delovni čas, delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, delovna doba pri delodajalcu, vrsta zapsliteve ( določen ali nedoločen čas ), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, letni dopust, status, invalidnost, zdravniški in periodični pregledi, družinski člani ( ime in priimek, EMŠO otrok, zavarovanje otrok-če so preko zaposlenega, otroci do 15 let starosti )
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s spološnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v ISTRABENZ TURIZMU d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja ( ni razvidna identiteta ), druge uradne namene v skladu z zakonom in uveljavljanja pravic posameznika, na katerega s podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, št. osebnega računa, banka, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, naziv delovnega mesta, plačilni razred, tarifni razred, delovni čas, delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, delovna doba pri delodajalcu, vrsta zaposlitve ( določen ali nedoločen čas ), invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, letni dopust, državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za odelavo osebnih podatkov, se varujejo s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencamu ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA DELOVNI PRAKSI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti poklicnih, srednjih, višjih ter visokih šol
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, statistične raziskave ( ne sme biti razvidna identiteta ), za potrebe izobraževalne organizacije, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, številka osebnega računa, banka, vrsta in smer šole, letnik, čas delovne prakse
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Ministrstvo za šolstvo in šport, šole
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varuje v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljalec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV-ŠTUDENTSKO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo študentsko delo v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistične raziskave ( identiteta ne sme biti razvidna ), za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, vrsta in čas dela
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varuje v skladu s spološnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA OSEB, KI IŠČEJO ZAPOSLITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, od katerih je upravljavec prejel vlogo za sprejem v delovno razmerje, vlogo za opravljanje dela preko študentskega servisa ali vlogo za opravljanje obvezne prakse
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi kontaktiranja kandidatov za zaposlitev pri upravljavcu, obveščanja o izbranih kandidatih in morebitnega ponovnega kontaktiranja v primeru neuspešne izbire oz. ponovne potrebe po dodatni delovni sili pri upravljavcu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, zaključena šola, stopnja izobrazbe, poklic, področje dela, datum vloge
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA OSEB, KI JIM JE PRENEHALO DELOVNO RAZMERJE PRI UPRAVLJAVCU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pri upravljavcu zaposlene osebe, ki jim je delovno razmerje poteklo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uradne namene, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in statistične raziskave ( brez navedbe identitete )
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kadrovska številka, priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, delovno mesto, čas zaposlitve
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se hranijo nosilci podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo z upravljavcem osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ponovnega kontaktiranja izvajalcev, statistične raziskave ( brez navedbe identitete )
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, davčna številka, vrsta pogodbe, TRR račun, naziv banke
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebnih privolitvah posameznika ali v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O POŠKODBAH NA DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v ISTRABENZ TURIZMU-delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje statističnih raziskav ( brez navedbe identitete ), pripravo in izvedbo aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti varstva pri delu pri upravljavcu ter za reševanje odškodninskih zahtevkov, ki bodo iz tega izvirali
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas ( v urah na teden ), zavarovalna doba, podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi na delu: kdaj se je pripetila nesreča-datum, dan v tednu, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela do doma, na službenem potovanju, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu, vir in vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema ter ali je bila uporabljena, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA GOSTOV NASTANITVENEGA OBRATA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gosti hotelov ISTRABENZ TURIZMA d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja ( identiteta gosta ne sme biti razvidna )
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva in spol, državljanstvo, prebivališče, datum prijave, datum odjave oziroma spremembe
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Ministrstvo pristojno za upravo, pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so neprekinjeno odprti 24 ur vse dni v tednu in s tem fizično varovani ter fizično dostopni le zaposlenim na recepciji. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu in je varovana z geslom za avtorizacijo in indetifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Ostali osebni dokumenti gosta ( potni list, osebna izkaznica oz. drug dokument ), ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v recepciji v zaklenjenih omarah. Mesta oziroma prostori v prodaji in stiki z gosti se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O POŠKODBAH in NUDENJA PRVE POMOČI NA BAZENSKIH KOPALIŠČIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki bazenov hotelov ISTRABENZ TURIZMA d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za izdelavo strokovnih analiz, preventivnih ukrepov, o
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek prisotnega reševalca iz vode in navedba druge uradne osebe, piimek in ime ponesrečenca, datum rojstva ponesrečenca, naslov, točna navedba hotela in št. sobe, kraj nesreče, datum nesreče, urejenost kraja nesreče, točen opis dogodka, opis poškodbe, ukrepi in porabljen material, oprema ponesrečenca, morebitni očevidci.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec, ministrstvo pristojno za notranje zadeve, drugi uporabniki, ki imajo za pridbivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O POŠKODBAH in NUDENJA PRVE POMOČI V SAVNA PARKU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki savn hotelov ISTRABENZ TURIZMA d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za izdelavo strokovnih analiz, preventivnih ukrepov,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek prisotnega reševalca iz vode in navedba druge uradne osebe, piimek in ime ponesrečenca, datum rojstva ponesrečenca, naslov, točna navedba hotela in št. sobe, kraj nesreče, datum nesreče, urejenost kraja nesreče, točen opis dogodka, opis poškodbe, ukrepi in porabljen material, oprema ponesrečenca, morebitni očevidci.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec, ministrstvo pristojno za notranje zadeve, drugi uporabniki, ki imajo za pridbivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O POŠKODBAH in NUDENJA PRVE POMOČI NA KOPALIŠČU-PLAŽI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki kopališč-plaže ISTRABENZ TURIZMA d.d
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za izdelavo strokovnih analiz, preventivnih ukrepov, o
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek prisotnega reševalca iz vode in navedba druge uradne osebe, piimek in ime ponesrečenca, datum rojstva ponesrečenca, naslov, točna navedba hotela in št. sobe, kraj nesreče, datum nesreče, urejenost kraja nesreče, točen opis dogodka, opis poškodbe, ukrepi in porabljen material, oprema ponesrečenca, morebitni očevidci.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec, ministrstvo pristojno za notranje zadeve, drugi uporabniki, ki imajo za pridbivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O UTOPITVAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki bazenov in kopališč-plaže hotelov ISTRABENZ TURIZMA d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za izdelavo strokovnih analiz, preventivnih ukrepov, obve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek prisotnega reševalca iz vode in navedba druge uradne osebe, piimek in ime ponesrečenca, datum rojstva ponesrečenca, naslov, točna navedba hotela in št. sobe, kraj nesreče, datum nesreče, urejenost kraja nesreče, točen opis dogodka, opis poškodbe, ukrepi in porabljen material, oprema ponesrečenca, morebitni očevidci.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec, ministrstvo pristojno za notranje zadeve, drugi uporabniki, ki imajo za pridbivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. ZBIRKA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o pacientovih pravicah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Napoteni in samoplačniški pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zdravstvenih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o zdravstveni obravnavi se hranijo 15 let po opravljeni storitvi. Delovni nalogi in odločbe v papirni obliki se hranijo 5 let po opravljeni storitvi. Podatki iz čakalnih seznamov se hranijo 2 leti po opravljeni storitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zaporedna številka vpisa, datum in ura vpisa, osebno ime pacienta, naslov in kontaktni podatki pacienta, EMŠO pacienta, ZZZS številka zavarovane osebe, predvideni datum izvedbe zdravstvene storitve, datum izvedene zdravstvene storitve, šifra programa oziroma zdravstvene storitve, stopnja nujnosti, delavec, ki je pacienta uvrstil na čakalni seznam, delavec, ki je zdravstveno storitev opravil, napotna diagnoza, stopnja nujnosti, prednostni kriterij, številka zdravstvenega zavarovanja, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, datum naročila, datum storitve, vrsta zdravstvene storitve, začetno/končno ocenjevanje, osebni/ napotni zdravnik, številka zdravnika, terapija, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, opravljena diagnostika, anamneza, načrt zdravstvene obravnave, standard in oblika zdraviliškega zdravljenja, rezultat zdravljenja, končna diagnoza, morebitno spreminjanje vrstnega reda z navedbo razlogov, podatek o črtanju iz čakalnega seznama, posebna želja pacienta glede zdr.delavca ali časa izvedbe storitve, cena storitve, število točk/število uteži.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, NIJZ, zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Triglav, Vzajemna, Adriatic).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zavarovani v skladu z internimi akti in navodili.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami in knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. ZBIRKA UPORABNIKOV AYURVEDSKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ayurvedski wellness gosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje ayurvedskih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki o ayurvedski obravnavi se hranijo 15 let po opravljeni storitvi. Podatki v papirni obliki se hranijo eno leto po opravljeni storitvi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zaporedna številka rezervacije storitve v centru, datum in ura vpisa, ime in priimek gosta, starost gosta, spol gosta, naslov in kontaktni podatki gosta, tip doše gosta, gostu priporočeni ayurvedski tretmaji, gostu priporočeni ayurvedski izdelki, datum izvedene ayurvedske storitve, naziv ayurvedske storitve, delavec, ki je ayurvedsko wellness storitev opravil, posebna želja gosta glede maserja, dodatne želje gosta.
 • Uporabniki zbirke: podatki se ne posredujejo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so zavarovani v skladu z internimi akti in navodili.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami in knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA O POSNETKIH VIDEONADZORNEGA SISTEMA NA POVRŠINAH V LASTI DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o video nadzoru z dne 21.1.2006, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in varovanju osebnih podatkov z dne 24.1.2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na javnih površinah, ki so v lasti družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopov in izstopov ter zagotovitev dokaznega gradiva v primeru postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se samodejno hranijo do največ 90 dni in se nato samodejno izbrišejo. V primerih, ko obstaja uradno zaprosilo s strani Policije ali Pravosodnega organa, se lahko posnetki oz. medij hranijo do dneva predaje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznikov (slika), datum in čas, lokacija.
 • Uporabniki zbirke: Pravosodni organi in Policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzorni sistem se nahaja v prostorih Istrabenz Turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož. Dostop do videoposnetkov ima pooblaščena odgovorna oseba v Istrabenz Turizem d.d. in pogodbeni vzdrževalec sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam