Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SAGA D.O.O.
Sedež ali naslov: Okrogarjeva ulica 5
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5715121000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Pristopne izjave k vzajemnim skladom in ponudbe za zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji, kupci in pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki iz te zbirke se zbirajo in shranjujejo za namen opravljanja dejavnosti družbe in zaradi servisiranja strank.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, EMŠO, davčna številka, davčni urad, rojstni datum in kraj, naslov stalnega in začasnega bivališča, transakcijski račun, državljanstvo, rezident, nerezident, e-naslov, gsm, telefon, delovno mesto in delodajalec, upravičenci iz naslova zavarovanj, zdravstveno stanje, podatki o osebnem dokumentu, način vplačila, izjava.
 • Uporabniki zbirke: KD INVESTMENTS d.o.o., KD CONCORDE d.o.o., ELEMENTUM d.o.o., ELEMENTUM Ag d.o.o., WIENER STÄDTISCHE zavarovalnica in SLOVENICA ŽIVLJENJE d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v elektronski obliki: skenirano in na seznamih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktorica. Računalnik in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel. Hranijo se tudi v papirni obliki in sicer v osebni mapi vsake stranke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam