Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIPA Z.O.O.
Sedež ali naslov: Kraigherjeva ulica 19b
Poštna številka: 2230
Kraj: LENART
Matična številka: 5283817000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. katalog podatkov o najemnikih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov - Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04) -
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki, fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po prenehanju najemne pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime najemnika, naslov bivališča, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (pogodba ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki so hranjeni v računalnikih in omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. katalog podatkov o kupcih , naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) - osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke - fizične osebe (samostojni podjetnik)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - neposredno trženje storitev, - pripravo in izdajanje računov v skladu z zakonom,
 • Rok hrambe (neobvezno): računi se hranijo najmanj pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naslov podjetja - davčna številka, - drugi podatki, če to želi naročnik, in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb kot npr. e-naslov, EMŠO, navedba plačnika (priimek in ime, naslov) na podlagi plačnikovega pisnega soglasja. - plačilni račun njegove banke
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zadruge
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam