Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): HAIDI DEPANGHER
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON, HAIDI DEPANGHER S.P.
Sedež ali naslov: MOROVA ULICA 25 E
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 1709453000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti -zepdsv
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojni podjetnici posameznici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v skladu z 30. in 32. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, emšo, davčna številka, kraj rojstva, datum rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, naloge, transakcijski račun in ostali podatki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socilane varnosti
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uptrava Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socilane zadeve, sodišča, računovodski servis in na podlagi izrecnbe zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, ki se nahajajo v papirnati obliki se nahajajo v zaklenjeni omari. Delovni pšrostori, v katerih se nahajajo so izven delovnega časa zaklenjeni. Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z izdanim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, izdanem dne 23.4.2007 s strani samostojne podjetnice posameznice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov je povezana z uradnimi evidencami in javnimi knjigami, ki jih določajo predpisi na področju delovnih razmerij.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o računovodstvu, Zakon o dohodnini
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojni podjetnici posameznici.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pravilno obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov, evidenca o stroških dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, enotna mattična številka občana, davčna številka, stalno prebivališče, državljanstvo, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela pri samostojni podjetnici, skupna delovna doba, transakcijski račun, znesek prejemkov
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, ki so v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjeni omari. Delovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in je nepooblaščenim osebam dostop onemogočen. Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, izdanem dne 23.4.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami : ZPIZ, DURS, AJPES.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socilane varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojni podjetnici posameznici.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izračun osebnih dohodkov (plače) in za obvezno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni imejitev pravic posameznikov v skladu z 30. in 32. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo sredstev v breme delodajalca z oznako vrste nadomrestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo pravico za pridobivanje osebnih podatkov v zakonskih in podzakonskih aktih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se vrši v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, izdanem dne 23.4.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov je povezana z evidencami in javnimi knjigami, katere določajo predpisi na področju delovnih razmerij.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo izključno za opravljanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po prenehanju prihajanja strank.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, številka telefona ali mobilnega telefona, podatki povezani z opravljanjem storitve.
 • Uporabniki zbirke: Samostojna podjetnica posameznica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v papirnati obliki in se nahajajo v zaklenjeni omari. Nepooblaščenim osebam je dostop onemogočen. Zavarovanje osebnih podatkov se izvaja v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, izdanem dne 23.4.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam