Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DANIJELA KNAFELC GRŽINIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON DANIJELA, DANIJELA KNAFELC GRŽINIČ S.P.
Sedež ali naslov: MOROVA ULICA 6A
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 1675320000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varsvt osebnih podatkov -ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo izključno za opravljanje storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po prenehanju prihajanja stranke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov -ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka telefona, številka mobilnega telefona, Podatki v zvezi s storitvijo, ki se jo posamezni stranki tudi opravi: datum obuiska, podatki o uporabi materiala in storitev.
 • Uporabniki zbirke: Samostojna podjetnica posameznica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v papirnati obliki in se nahajajo v zaklenjeni omari. Nepooblaščenim osebam je dostop onemogočen. Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, izdanem dne 23.4.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam