Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RIKS & SLUGA PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.
Sedež ali naslov: Spodnji Rudnik C I/31
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5446031000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Pogodbene stranke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, sklenjena pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga in storitev, zunanji sodelavci-fizične osebe, predstavniki pravnih oseb, študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti družbe, izpolnjevanje sklenjenih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, rojstni podatek, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, pogodbi ali v osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o ukrepih in postopkih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 30.03.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v mapah posamezne pogodbene stranke. Dokler je pogodba v izvajanju se hrani v prostorih družbe, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni družbe, kasneje se mape hranijo v arhivu, v zaprtih (ognjevarnih) ? omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote preko osebnega gesla zaposlenega delavca družbe. Vstop v poslovne prostore družbe je strankam in drugim osebam mogoč le z dovoljenjem oziroma vednostjo zaposlenih delavcev družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam