Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EASTEURO D.O.O.
Sedež ali naslov: Dvorec Sela, Zaloška c. 69
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5553989000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: redno zaposleni, nekdanji zaposleni, zunanji sodelavci, študenti, praktikanti, zaposleni prek avtorske pogodbe in podjemne pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - interna potreba kadrovanja - notranje informiranje - izračun plač, dopusta, stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, pošta, kraj, EMŠO, davčna številka, vrsta zaposlitve, nastop/prenehanje delovnega razmerja, del. mesto, naziv, stopnja in vrsta izobrazbe, bruto znesek plač po pogodbi, število otrok mlajših od 15 let in podatki o vzdrževanih družinskih članih, delavna doba, TRR delavca, tarifni in plačilni razred, tel. GSM, e-pošta, pokojninsko zavarovanje, izobraževanje, izobraževanje omogočeno s strani delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Podatki so namenjeni za interno uporabo in se ne posredujejo za uporabo izven potreb podjetja. Dostopni so vodstvu (vodilnim delavcem), kadrovski službi, finančni službi in določenim zunanjim izvajalcem (računovodski servis, pravna služba).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v računalniškem arhivu zavarovanim z geslom, do katerega ima dostop pooblaščena oseba v podjetju. Podatki se nahajajo tudi v osebnih mapah zaposlenih, ki se hranijo zaklenjene v ognjevarni in protivlomni omari, do katere dostop ima pooblaščena oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so namenjeni za interno uporabo in se ne posredujejo za uporabo izven potreb podjetja. Dostopni so vodstvu (vodilnim delavcem), kadrovski službi, finančni službi in določenim zunanjim izvajalcem (računovodski servis, pravna služba).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbene stranke, ki omogočajo storitve EastEuro d.o.o., pogodbene stranke, katerim EastEuro d.o.o. omogoča storitve, nekdanje pogodbene stranke EastEuro d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pregled nad seznamom poslovnih strank, pregled nad prihodki in odhodki družbe iz naslova poslovanja družbe, vključitev podatkov v obračune, poročila, bilance
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o pogodbeni stranki, firma, naslov, ID za DDV, matična številka podjetja, zastopnik podjetja in odgovorne osebe, pogodbe in pripadajoči aneksi ter druge priloge k pogodbi, kopije računov, izdanih ali prejetih na podlagi sklenjene pogodbe, kopije prejetih in poslanih reklamacij, kopije prejetih in poslanih zavrnitev računov, dopisi o zadevah, ki obravnavajo vprašanja poslovnega razmerja na osnovi pogodb
 • Uporabniki zbirke: služba za prodajo in trženje, računovodstvo, vodstvo, skupne službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki poslovnih partnerjih so shranjeni v arhivu pri referentu za obračun po abecednem vrstnem redu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam