Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TATJANA MERKAČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CVETLIČARNA VRTNICA IN SVEČARSTVO MERKAČ TATJANA S.P.
Sedež ali naslov: KOTLJE 3
Poštna številka: 2394
Kraj: KOTLJE
Matična številka: 5147245000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poslovnih partnerjih in sklenjenih najemnih ter drugih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev poslovnih partnerjev in pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje razmerij s poslovnimi partnerji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pogodbe se hranijo največ deset let po poteku leta, v katerem so bile uporabljene za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06 in 30. členu Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999, 30/2002).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, status zavezanca za DDV, osebni račun, banka, telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba pri upravljavcu, podatki za posamezni posel oz. v posamezni pogodbi: predmet pogodbe, pogodbena vrednost, rok izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja vzdrževanja informacijskega sistema.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izdanih in prejetih računih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 21/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji oziroma ponudniki in uporabniki storitev (kontaktne osebe pravnih oseb).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka (ID za DDV), postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja vzdrževanja informacijskega sistema.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca študentskega dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki opravljajo študentsko oziroma dijaško delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o številu opravljenih ur študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z določbami Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, število opravljenih ur, študentska napotnica.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam