Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BOŽENA STRNAD S.P
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DAVOS, STRNAD BOŽENA S.P.
Sedež ali naslov: SLOVENSKA ULICA 10
Poštna številka: 2310
Kraj: SLOV. BISTRICA
Matična številka: 5547447000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, davčna števeilka ,poklic,delovne naloge, strokovna usposobljenost,
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZS, DURS ,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU, VAROVANO Z VSTOPNIM GESLOM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO U URADNIMI EVIDENCAMI ALI JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv kupca, sedež, davčna številka , telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: podjetje samo, banke, durs,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v računalniškem programu varovanem z vhodnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv dobavitelja, priimek in ime s.p, sedež, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: durs, banke, podjetje samo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniško varovan program z vstopnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanosti z javnimi knjigami in uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca strank-naročnikov storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki storitev -stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o poslovnem sodelovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv podjetja, sedež podjetja, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: podjetje samo, durs, banka, ZZZS,ZPIZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalnoški progam varovan z vstopnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk osebnih podatkov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca prihoda in odhoda na delo, koriščenje dopustov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podejtju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe podjetja, izvanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, emšo, davčna številka ,prebivališče
 • Uporabniki zbirke: podjetje,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniški program varovanz vstopnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam