Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA ALEKSANDER POGRAJC, DR. STOM.
Sedež ali naslov: Strossmayerjeva ul. 32/a
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1376080000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dobaviteljev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje ali po potrebi osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, evidentiranje prometa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbene obveznosti, razen, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, matična številka, telefon, fax, Email, … .
 • Uporabniki zbirke: - davčna uprava Republike Slovenije, - posameznik, pogodbeni partner.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.04.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu in druge oblike pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas hrambe osebnih podatkov je 10 let po opravljenem delu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, predmet pogodbe, čas opravljanja dela, znesek honorarja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ___ , - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005) ali drugimi predpisi..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.04.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zdravstvenih kartotek pacientov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005) ali po potrebi osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so vpisani v register ali pacienti, ki so izbrali osebnega zdravnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zdravljenje in njegovo sledenje, zdravstveno preventivo in statistiko.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do opravljanja dejavnosti, razen, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, naslov, splošni zdravstveni podatki, datumi obiskov, status.
 • Uporabniki zbirke: - imenovani zdravnik, - ZZZS, ZZV in po potrebi Statistični urad.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno ali računalniško. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.04.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vstopa in izstopa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za varovanje zaposlenih in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas hrambe osebnih podatkov je eno leto, razen, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime posameznika, registrska številka avtomobila, obiskani delavec, čas vstopa in izstopa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ___ .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.04.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam