Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Sedež ali naslov: LEPI POT 006
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5147816000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca radioamaterskih društev in delni seznam radioamaterjev v Sloveniji.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Društva, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije. Člani, ki so včlanjeni v društva in ta društva tudi člani zveze. Nekdanji člani Zveze radioamaterjev Slovenije in/ali člani društev, ki so člani zveze.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje po
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, državljanstvo, kraj rojstva, status invalidne osebe, družinske člane, zdravstveno stanje, klicni znak, spol, leto rojstva, št. radijskega dovoljenja, vrsta radijskega dovoljenja, podatki o plačani kotizaciji.
 • Uporabniki zbirke: Sodišča, APEk, AJPES, razna ministrstva, naprimer ministrstvo za obrambo, civilna zaščita, društva ki so člani zveze, ...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah in prostorih, ki jih zaklepamo izven delovnega časa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki članov zveze, ki so plačali kvotizacijo so dostopni tudi na uradni strani zveze: www.hamradio.si . Podatki so tam zaščiteni tako da se je potrebno prvo prijaviti in nato je potrebno vedeti še klicni znak radioamaterja, ki ga iščemo. Onemogočeno je splošno iskanje (npr. po imenu, priimku, naslovu), možen je izpis le imena, priimka in naslova.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam