Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JANEZ BIDOVEC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ELEKTROINSTALACIJE, BIDOVEC JANEZ S.P.
Sedež ali naslov: Zgornje Gameljne 24/a
Poštna številka: 1211
Kraj: LJUBLJANA-ŠMARTNO
Matična številka: 5240848000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri podjetju ELEKTROINSTALACIJE-Bidovec Janez s.p., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen in nedoločen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca delavcev zajema naslednje podatke - priimek in ime - EMŠO - kraj rojstva - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini - davčna številka - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) - izobrazba - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu - ime drugega delodajalca (in matična številka) - naslov drugega delodajalca (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) - datum sklenitve delovnega razmerja - datum nastopa dela - datum prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: - Delavci v računovodstvu - Samostojni podjetnik - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v zaklenjeni, ognjevarni omari v pisarni samostojnega podjetnika. Ostala dokumentacija pa v omarah. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov, ki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari pa ima le samostojni podjetnik, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), (Uradni list RS, št. 40/06) - Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o stroških dela se nanaša na vse zaposlene pri podjetju ELEKTROINSTALACIJE-Bidovec Janez s.p.., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen in nedoločen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila, dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroških dela zajema naslednje podatke - priimek in ime - EMŠO - kraj rojstva - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini - davčna številka - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, šifra občine) - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, šifra občine) - izobrazba - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu - ime drugega delodajalca (in matična številka) - naslov drugega delodajalca (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) - datum sklenitve delovnega razmerja - datum nastopa dela - skupna delovna doba - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in drugi osebni prejemnik - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca - podatki o drugih stroških dela - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost
 • Uporabniki zbirke: - Samostojni podjetnik - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - DURS - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za zaposlovanje - Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 3. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o kupcih se nanaša na kupce podjetja ELEKTROINSTALACIJE-Bidovec Janez s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo, za statistične obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let, oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o kupcih zajema naslednje podatke - priimek in ime - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka,) - telefonska številka - številka mobilnega telefona
 • Uporabniki zbirke: - samostojni podjetnik - računovodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam