Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOM DVA TOPOLA D.O.O.
Sedež ali naslov: Levstikova 1
Poštna številka: 6310
Kraj: Izola
Matična številka: 5504481000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA GOSTOV V NASTANITVENEM OBRATU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: GOSTJE, KI KORISTIJO STORITVE NOČITEV IN PENZIONOV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: : ZA
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČL. ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, DRŽAVLJANSTVO, ŠT. OSEBNEGA DOKUMNTA, DATUM PRIHODA IN ODHODA, SPOL, JEZIK, ŠT.TELEFONA, E-MAIL
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI V RECEPCIJI IN FINANČNI SLUŽBI, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMETACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. DOKUMETI NA KATERIH JE ZAPISAN OSEBNI PODATKEK SO ZAKLENJENI V OMARAH. RAČUNALNIŠKI ALI ELEKTRONSKI NOSILCI PODATKOV SO ZAVAROVANI S SISTEMOM GESEL ZA IDENTIFIKACIJO IN AVTORIZACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3.ODST.5.ČL. ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam