Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Leopold Orešnik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAUPANJE, LEOPOLD OREŠNIK S.P.
Sedež ali naslov: Dolenja vas 85
Poštna številka: 3312
Kraj: Prebold
Matična številka: 1864190000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank, ki so posredovale svoje osebne podatke z namenom vključitve v Ženitno posredovalnico Zaupanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki so posredovale svoje osebne podatke z namenom vključitve v Ženitno posredvoalnico Zaupanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic stranke na katero se podatki nanašajo, na podlagi sklenjenega Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih ter Dodatka k dogovoru med Ženitno posredovalnico ZAUPANJE in stranko ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalni naslov, zaposlitev, izobrazba, poklic, stan, število otrok stranke in kje živijo, telesna višina, telesna teža, narodnost, zdravstveno stanje, vozniški izpit, posedovanje vozila, konjički (hobiji), razvade (kajenje…), kontaktne informacije (telefon).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ženitne posredovalnice Zaupanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov v skladu s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam