Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Zina Strašek s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON ZINA, ZINA STRAŠEK S.P.
Sedež ali naslov: Ul.mesta Grevenbroich 9
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5313582000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka evidenc kupcev frizerskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7.člen zakona o evidencah na področju dela in soc.varnosti ZEPDSU (Ur.list 40/06) Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.list 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci katerim so nudene frizerske storitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe naročanja in obveščanja kupcev frizerskih storitev. Po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo, anonimizirajo, oziroma,če zakon za posebne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokler je to potrebno za dosego namena zaradi katerega so se zbirali.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04 ).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, , naslov stalnega bivališča, telefonska številka, datum stika, načrtovani stiki.
 • Uporabniki zbirke: -frizerski salon za svoje potrebe -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko Osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, seizven delovnega časa zaklepajo.Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete , optični diski.., ki se nanašajo na zbirko podatkov , se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare ali sefe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne, 18.04.2007 izdala Zina Strašek , odgovorna oseba, ki zastopa FRIZERSKI SALON Zina strašek s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člana Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka evidenc zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socilane varnosti ZEPDSU (Ur.list 40/06) Zakon o varstvu os. podatkov(Ur.list 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavki frizerskega salona
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obračuna plač in drugih osebnih prejemkov
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokler je to potrebno za dosego namena zaradi katerega so se zbirali.Po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo, anonimizirajo, oziroma,če zakon za posebne vrste osebnih podatkov ne določa drugače
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04 ).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, , naslov stalnega bivališča, telefonska številka,EMŠO, datum rojstva, stalno bivališče, izobrazba, strokovna izpopolnjevanja ..
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZPIZ - DURS - AJPES, Center za soc. delo, Banka - Izbrani računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem razmerju - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko Osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete , , optični diski.., ki se nanašajo na zbirko podatkov , se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare ali sefe.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne, 18.04.2007 izdala Zina Strašek s.p., odgovorna oseba, ki zastopa FRIZERSKI SALON ZINA Zina Strašek s.p
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člana Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam