Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RCD D.O.O.
Sedež ali naslov: Jamova cesta 56
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2138344000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidence pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: diagnostika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠo, telefonska številka, številka ZZZS, stalno oz.začasno prebivališče,podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: zdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v delovnem procesu, ZZZs, zavarovalnice(Vzajemna,Adriatic slovenica, Triglav),programska hiša Hipokrat, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi.Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam.Prostori, kjer se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni poobaščenih oseb.Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih ZZZs s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom(76.člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam