Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZLATI MANDARIN D.O.O.
Sedež ali naslov: Ul. bratov Učakar 60
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1808842000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca o drugih prejemkih fizičnih oseb zajema fizične osebe, ki niso zaposlene pri ZLATI MANDARIN d.o.o. in jim podjetje odobri kakršnokoli vrste izplačilo v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb , podjemnih pogodb, mandatnih in najemnih pogodb in izplačila, za statistična raziskovanja ( identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene , Zakon o dohodnini.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca posameznikova zajema naslednje podatke: Priimek in ime, naslov prebivališča,davčno številko, davčno izpostavo, št. osebnega računa pri bankah za nakazila prejemnikov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, davek, telefonska in GSM številka, naslov e-pošte.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo podjetja in računovodstvo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Dokumentacija (Pogodbe in druge pomembne dokumente) se hrani v posebni zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah ima direktor ali oseba, ki jo je le- ta pooblastil do podatkov, ki se hranijo v posebni zaklenjeni omari ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Koristniki naših storitev, ponudniki drugih storitev, s katerimi zaposleni podjetja komunicirajo preko fizični oseb in druge fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - Telefon, - Mobilni telefon, - Elektronski naslov, - Rojstni datum, - Delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v posebni zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov, ki se hranijo v posebni zaklenjeni omari ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblastil. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam