Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Drevored 1. maja 3
Naziv ali firma: AGMA - trgovina in posredovanje d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 6310
Kraj: Izola
Matična številka: 5496594
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca in obračun osebnih dohodkov ter drugih prejemkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, prosilci za zaposlitev, študentje, dijaki na praksi ali počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje števila prijav in podatkov prosilcev za delo; evidentiranje zaposlenih, študentov in dijakov, ki opravljajo delo, prakso ali počitniško delo; evidentiranje podatkov o otrocih zaradi odmere akontacije dohodnine in letnega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, telefon, davčna uprava, stalno in začasno prebivališče, občina, EMŠO, davčna številka, zaključena šolska izobrazba, transakcijski račun, banka, podatek o številu, spolu, datumu rojstva, imenu in priimku otroka.
 • Uporabniki zbirke: - kadrovski sektor - računovodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so v računalniškem sistemu, varovani z več gesli, ki so dostopna le pooblaščenim osebam. Soba v kateri so podatki shranjeni je v odsotnosti pooblaščenih oseb vedno zaklenjena. Omere v katerih se nahajajo podatki, v sobi pooblaščenih oseb, so zaklenjene, odklenejo pa jih le pooblapčene osebe, ki imajo ključe le teh.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Register strank - potrošniški in nepotrošniški krediti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poroki, dodatni plačniki in zastavni plačniki pri odobravanju kreditov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odobravanje kreditov (interne obdelave v družbi).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče-ptt številka, kraj, ulica, EMŠO, DŠ, ZPIZ - številka zadeve, TRR podjetja zaposlitve stranke, naziv in naslov podjetja zaposlitve stranke, TRR stranke, telefonska številka (GSM, doma, v službi).
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki odobravajo kredite.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so v računalniškem sistemu, varovani z več gesli, ki so dostopna le pooblaščenim osebam. Soba v kateri so podatki shranjeni je v odsotnosti pooblaščenih oseb vedno zaklenjena. Omere v katerih se nahajajo podatki, v sobi pooblaščenih oseb, so zaklenjene, odklenejo pa jih le pooblapčene osebe, ki imajo ključe le teh.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izvršb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, samostojni podjetniki, pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje podatkov za realizacijo sklepov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek - naziv, naslov, DŠ, rojstni podatki, EMŠO, matična številka, upnik, račun upnika, znesek dolga, obračunsko obdobje za obračun zamudnih obresti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so v računalniškem sistemu, varovani z več gesli, ki so dostopna le pooblaščenim osebam. Soba v kateri so podatki shranjeni je v odsotnosti pooblaščenih oseb vedno zaklenjena. Omere v katerih se nahajajo podatki, v sobi pooblaščenih oseb, so zaklenjene, odklenejo pa jih le pooblapčene osebe, ki imajo ključe le teh.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Register strank pri nepremičninskem posredovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, samostojni podjetniki, pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje prodajnih, najemnih....pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno bivališče, naziv in sedež, EMŠO, DŠ, matična številka, telefonska številka (GSM,doma, v službi), podatki o nepremičnini, ki je predmet pri posredovanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni nepremičninski posredniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so v računalniškem sistemu, varovani z več gesli, ki so dostopna le pooblaščenim osebam. Soba v kateri so podatki shranjeni je v odsotnosti pooblaščenih oseb vedno zaklenjena. Omare v katerih se nahajajo podatki, v sobi pooblaščenih oseb, so zaklenjene, odklenejo pa jih le pooblaščene osebe, ki imajo ključe le-teh.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca transakcij nad 3 in 5 miljonov SIT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje podatkov za posredovanje Uradu za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki in naslov, DŠ, identifikacijski dokument s številko, datum in čas izvedbe transakcije, način izvedbe, namen transakcije, znesek transakcije, stranka, ki ji je transakcija namenjena, pošiljatelj, oseba, ki je opravila identifikacijo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, UPPD.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so v računalniškem sistemu, varovani z več gesli, ki so dostopna le pooblaščenim osebam. Soba v kateri so podatki shranjeni je v odsotnosti pooblaščenih oseb vedno zaklenjena. Omere v katerih se nahajajo podatki, v sobi pooblaščenih oseb, so zaklenjene, odklenejo pa jih le pooblapčene osebe, ki imajo ključe le teh.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam